Energija za dom

Kvalitetna ponuda pouzdanih energetskih rešenja
omogućava našim potrošačima optimalno i
konkurentno snabdevanje energijom.

Grupa Petrol u Srbiji

Grupa Petrol zaokruženom ponudom energetsko-ekološkoh proizvoda i usluga brine o pouzdanom, ekonomičnom i ekološkom snabdevanju potrošača u Srbiji i na tržištima Jugoistočne Evrope. Posebnu odgovornost osećamo prema svojim kupcima, dobavljačima, poslovnim partnerima, vlasnicima i društvu u celini. Njihova očekivanja ostavruju motivisani i profesionalno usmereni zaposleni. Poštujemo osnovna zakonska i moralna pravila u društvu, kao i šira evropska merila, a posebno brinemo o očuvanju životne sredine.

Mi u Petrolu svesni smo da dugoročan uspeh zavisi pre svega od zadovoljstva kupaca našom uslugom i od mogućnosti uspostavljanja dugoročnog partnerskog odnosa. Zbog toga je naš osnovni cilj da našim potrošačima obezbedimo optimalno i konkurentno snabdevanje energijom, pri čemu se u celosti koriste sve sinergije Grupe Petrol, od izbora i nabavke energenata do izbora tehnoloških rešenja snabdevanja energijom, finansiranja i održavanja.

 

Benzinski servisi

Ponosni smo na svoju mrežu benzinskih servisa u Srbiji i u regionu u celini.

 

Gas za domaćinstvo

Pouzdan, bezbedan, ekonomičan.

 

Većina naših servisa može biti primer za ugled brojnim naftnim multinacionalnim kompanijama. Kada je reč o gorivu, kompanija Petrol na svim tržištima ima aditivirana odnosno nadstandardna goriva premijum kvaliteta pod robnom markom Q Max, a koja se u potpunosti mogu uporediti sa proizvodima poznatih svetskih proizvođača. To su dokazali i laboratorijski, automobilski i terenski testovi obavljeni tokom faze razvoja. U svojoj mreži benzinskih servisa nudimo i visokokvalitetan TNG auto gas.

Grupa Petrol u Srbiji:

 

Ovim rečima bismo najlakše opisali gas koji možete da upotrebljavate u svom domaćinstvu jednostavno i bezbedno, a pored toga ćete upotrebom najčistijeg energenta doprineti očuvanju čiste životne sredine. Sa Petrolovim gasom uživaćete u čistoj toploti. Nudimo Vam PBS (propan-butan smešu) u rezervoarima kao i prirodni gas putem distributivne mreže Petrola.


 

Grupa Petrol u Srbiji:

 • Petrol LPG d.o.o,
  Patrijarha Dimitrija 12v,
  11090 Beograd
  Kancelarija Maršala Birjuzova 3/4,
  11000 Beograd
  Tel: +381 11 334 33 55

 • Beogas a.d. Beograd,
  Patrijarha Dimitrija 12v,
  11090 Beograd
  Tel: +381 11 78 50 800

 

Električna energija

Elekrtična energija je svestrano upotrebljiv, jednostavno pristupačan, a i pogodan energent.

 

Energetska rešenja

Nudimo vam veoma efikasna rešenja.

 

Mi u Petrolu imamo konkurentnu ponudu električne energije za velike potrošače i preduzeća. Otvorenost tržišta za sve potrošače ostavlja slobodan izbor dobavljača električne energije. Zamena dobavljača je jednostavna i besplatna.

 

 

 

 

Grupa Petrol u Srbiji:

 

U okviru rešenja za energiju i za životnu sredinu grupa Petrol nudi ruku saradnje svojim kupcima u poboljšanju njihove energetske  fikasnosti kao i korišćenju alternativnih izvora, a isto tako i u brizi za životnu sredinu nudi savete i rešenja. Nudimo vam veoma efikasna rešenja za vaše preduzeće sa kojima možete bitno da poboljšate udobnost boravka, da smanjite svoju zavisnost od fosilnih goriva, da doprinesete čistijoj životnoj sredini, a istovremeno i da dosta uštedite na izdacima za energiju. 

Grupa Petrol u Srbiji: