Petrol Antifriz, koncentrat

Antifriz koncentrat je nerazrijeđeno sredstvo
za zaštitu rashladnih sistema motora od
smrzavanja i korozije, prihvatljivo za okoliš.

Antifriz koncentrat je koncentrovano sredstvo za zaštitu svih vrsta sistema za hlađenje i motora od zamrzavanja i kororzije.Štiti najmanje 5 godina. Adekvatan za zaštitu čovjekove okoline. Ne sdarži nitrite, fosfate ili silikate. Sadrži: > 25% etandiola (glycol)