Petrol GL-5 85W-140

GL-5 85W-140 je višegradaciono hipoidno ulje,
namjenjeno podmazivanju
izuzetno opterećenih prenosa.

GL-5 85W-140 je višegradaciono hipoidno ulje, namjenjeno podmazivanju izuzetno opterećenih mjenjača, diferencijala i ostalih zupčastih prenosa, kod kojih se zahtjeva ulje vrste API GL-5.