Petrol GL-5 85W-90

GL-5 85W-90 je višegradaciono hipoidno ulje,
namjenjeno podmazivanju prenosa.

GL-5 85W-90 je višegradaciono hipoidno ulje, namjenjeno podmazivanju mjenjača, diferencijala i ostalih zupčastih prenosa, kod kojih se zahtjeva ulje vrste API GL-5.