Petrol Lit 2

Lit 2 je višenamjenska mineralna mast
sa dodacima protiv korozije i starenja
za podmazivanje raznih mašinskih elemenata.

Lit 2 je višenamjenska mineralna mast za podmazivanje sa zgušnjivačem na bazi litijumskog sapuna viših masnih kiselina i dodataka protiv korozije i starenja. Koristi se za podmazivanje manje opterećenih kugličnih i kliznih ležajeva, zglobova, vođica i drugih mašinskih elemenata. Temperaturno područje primjene je od -25°C do 130°C.