Petrol Vitrex, zimski -38°C

Vitrex -38°C je tečnost
za čišćenje vjetrobranskih stakala
i njihovu zaštitu od smrzavanja.

Djeluje na više načina: štiti od smrzavanja, sprečava zamrzavanje vodenih mlaznica, čisti staklo i uklanja insekte. Parfemisano. Sastojci: < 5 % nejonske površinski aktivne materije; parfem. Opasno: Zapaljivo. Čuvati dalje od domašaja djece. Sadržaj čuvati dobro zatvoren. Čuvati od toplote, varničenja i otvorenog plamena – zabranjeno pušenje. Ukoliko sadržaj dođe u kontakt sa očima, odmah isprati sa mnogo vode i zatražiti ljekarsku pomoć. U slučaju nesreće ili ukoliko osjetite da vam nije dobro potražite odmah ljekarsku pomoć (pokazati etiketu gdje je to
moguće).