O preduzeću

 

Preduzeće Petrol d.o.o. Beograd, osnovano je 31.12.2002. godine. U Srbiji trguje naftom, naftnim derivatima i ostalom trgovačkom robom. Prvih četiri godine preduzeće je poslovalo na područiju veleprodaje, a 2006. godine počinje da razvija sopstvenu maloprodajnu mrežu.

Do sada imamo 12 BS-eva.

Petrol stavba