Odgovornost prema okruženju

Odgovornost prema okruženju predstavlja sastavni deo dugoročne energetske strategije  Petrol trgovine.


Zato ona, osim osiguravanja odgovarajuće kvaliteta goriva, sigurnog postupanja s energentima i izgradnje tehnički savršenih objekata, uključuje i razvoj proizvoda i usluga koji u najmanjoj meri opterećuju okolinu.

U njih se sigurno ubrajaju razvoj i implementacija projekata za učinkovano iskorištavanje energije koje je grupa Petrol počela zasnivati i planirati već tokom 2004. godine. 2005. godine već su počela s radom tri pogona: dva za dodatnu proizvodnju toplotne i električne energije te jedan za snabdevanje toplotnom energijom i toplom sanitarnom vodom.

Grupa Petrol je tokom 2005. godine istovremeno promovisala i značaj i prednosti racionalne potrošnje energije i u javnom sektoru.

Intenzivno sarađuje i s državnim, obrazovnim i istraživačkim ustanovama.

Zajedno smo oblikovali programe očuvanja životne okoline, primarne nacionalne projekte očuvanja okoline, razvoj ekološki prihvatljivih tehnologija te poticali upotrebu obnovljivih izvora energije.

U okviru tih projekata tokom 2005. godine potpisana je i dopuna ugovora o načinu sanacije odlagališta gudrona u Pesniškom Dvoru, a putem javnog konkursa odabrani su i izvođač sanacije i izvođač nadzora nad sanacijom odlagališta gudrona.

Novosti na području kvalitete goriva

Kvalitet goriva na Slovenačkom tržištu postupno se prilagođava evropskim standardima.

U skladu s evropskom direktivom 9870EC i slovenačkim pravilnikom o fizikalno-hemijskim svojstvima tečnih goriva od 1. aprila 2005. najveći dozvoljeni sadržaj sumpora u motornim gorivima snižen je na najviše 50 mg/kg.

Zahtevima tog standarda u celini odgovaraju i goriva grupe Petrol.

Promenili su se i zahtevi povezani s niskotemperaturnim svojstvima dizelskog goriva u zimskom razdoblju.

Zahtevana sposobnost filtriranja goriva prema standardu SIST EN 590 s prethodnih minus 15 °C spustila se na minus 20 °C.

Usprkos tome da odredbe tog standarda za ponuđače goriva u Sloveniji nisu obvezujuće, grupa Petrol ih u potpunosti ispunjava.

Kupcima je već tokom novembra 2005. godine ponudila takozvani zimski dizel - dizelsko gorivo s poboljšanim niskotemperaturnim svojstvima.