Oglašavanje na benzinskim pumpama

Želite povećati vidljivost vaših proizvoda
ili usluga, povećati prodaju i pobediti
konkurenciju?

Društvo Petrol d.o.o. Beograd

Izdaje u zakup

Potpuno opremljen ugostiteljski objekat u sklopu benzinske stanice Petrol - Blok 41a.

Ugostiteljski objekat ima sledeće površine:
  • Ugostiteljski lokal – 30 m2
  • Bašta - 53 m2
  • Na raspolaganju su i skladište i javni toalet.
  • Ponuđač je u obavezi da dostavi  ponudu usluga i  strategiju razvoja ponude u perspektivi poslovanja u našem objektu.
  • Posetiocima objekta je omogućena upotreba parking mesta.
Zakup objekta će biti omogućen kandidatu koji na osnovu sveobuhvatne ocene i analize ponude zadovolji kriterijume Petrol-a d.o.o. Beograd
 
Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona direkcije Perol-a d.o.o. Beograd 7152230.
 
 

Petrol oglašavanje na benzinskim pumpama

PETROL d.o.o. Beograd
telefon: +381 11 71 522 30

e-pošta: petrolbg@petrol.rs