Za dobavljače i kupce

Dobavljači su bitni partneri grupe Petrol jer
zajednički ostvaraju široku i bogatu
prodajnu ponudu za Petrolove kupce.

Za bolju saradnju, što se temelji na poverenju, skupina Petrol svojim dobavljačima omogućava pogled u trgovinsko poslovanje.

Slike: 
Petrolovi dobavljači i kupci
Petrolovi dobavljači i kupci
Petrolovi dobavljači i kupci