O preduzeću

Preduzeće Petrol d.o.o. Beograd, osnovano je 31.12.2002. godine. U Srbiji trguje naftom, naftnim derivatima i ostalom trgovačkom robom. Prve četiri godine preduzeće je poslovalo na područiju veleprodaje, a 2006. godine počinje da razvija sopstvenu maloprodajnu mrežu.

Do sada imamo 14 PM:

Kontakt

Petrol d.o.o. Beograd

Ulica Patrijarha Dimitrija 12v 11090 Beograd, Srbija