Petrol prirodni gas

Sa Petrolovim prirodnim gasom uživaćete u čistoj toploti. Nudimo vam propan-butan smešu u rezervoarima, kao i prirodni gas putem distributivne mreže Petrola.

Odaberite Petrol prirodni gas za bezbrižnu toplotu doma

Ekološki čisto i efikasno gorivo

Grejanje, hlađenje, kuvanje i topla voda

KAD ODABIRETE PRIRODNI GAS, ODABERITE PETROL

Bezbrižno grejanje, kuvanje ili topla voda – prirodni gas je svestrano koristan, prikladan i ekonomičan izvor grejanja. Nastaje potpuno prirodno i njegova upotreba ne zagađuje okolinu. Prirodni gas danas pokriva više od jedne petine celokupne energetske potrošnje u svetu i smatra se strateškim energentom. Upotreba prirodnog gasa, domaćinstvu obezbeđuje povoljno, moderno i bezbrižno grejanje. Upotreba prirodnog gasa doprinosi i razvoju lokalne zajednice, povoljno se odražava na ekonomiju države, a utiče i na očuvanje cele planete. Upravo zato je gasifikacija jedan od strateških ciljeva naše zemlje.

Prilikom odabira dobavljača prirodnog gasa, odaberite ime koje nešto znači. Kao Petrol s vama smo već sedam decenija. Osiguravamo pouzdano snabdevanje zemnim gasom u Srbiji, uz povoljnu cenu. 

Uvođenje prirodnog gasa

  • Korisnik podnosi zahtev za odobrenje za priključenje na distributivni sistem, uz dostavljanje potrebne dokumentacije.
  • Na osnovu podnesenog zahteva zakazuje se izlazak projektanta radi definisanja tehničkog rešenja za priključenje objekta na distributivnu gasovodnu mrežu.
  • Zahtev za odobrenje za priključenje na distributivni sistem uz dostavljenu dokumentaciju se razmatra od strane stručnog lica. Ukoliko se zahtev odobri izdaje se pozitivno rešenje za gasifikaciju i definiše se ponuda, u suprotnom zahtev se odbija.
  • Ukoliko je novi korisnik dobio pozitivno rešenje i prihvatio ponudu pristupa se izradi ugovora. Postoje dva tipa ugovora:
    • Ugovor za individualni priključak (jedan merni set-jedna stambena jedinica)
    • Ugovor za grupni priključak( jedan merni set-više stambenih jedinica) Prava i obaveze ugovorenih strana se precizno definišu ugovorom.

Kontakt

BeoGas d.o.o.

Beograd