Obnovljivi izvori energije

U Petrolu ulažemo u proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora i nastojimo da povećamo udeo obnovljivih izvora u energetskom miksu. Fokusirani smo na proizvodnju iz solarne energije, hidro energije i energije vetra. Sprovodimo sveobuhvatne projekte za unapređenje energetske efikasnosti gradova, lokalnih zajednica i kompanija, u koje integrišemo i obnovljive izvore energije.

Doprinos ostvarivanju klimatskih ciljeva

Stručno savetovanje pri investiranju u OIE

Integracija i upravljanje energijom iz OIE

Povećanje stabilnosti snabdevanja energijom

OBNOVLJIVI IZVORI SU IZVORI
BUDUĆNOSTI

U Petrolu želimo da doprinesemo ostvarivanju ambicioznih evropskih ciljeva u oblasti uvođenja obnovljivih izvora energije.

Svesni smo da održivo i ekološki prihvatljivo snabdevanje energijom možemo obezbediti samo povećanjem udela obnovljivih izvora energije, uz istovremeno efikasno korišćenje energije.

Obnovljive izvore energije pronalazimo u okruženju i stalnim prirodnim procesima, kao što su sunčevo zračenje, vetar, vodotokovi i toplota zemlje.

U Petrolu vam pomažemo da obezbedite stabilno snabdevanje električnom energijom iz energije sunca. Planiramo, gradimo i upravljamo vetroparkovima. Energetsku nezavisnost podstičemo i izgradnjom i upravljanjem malim hidroelektranama, koje gradimo na lokacijama na kojima je moguće iskoristiti energetski potencijal vode na ekonomski efikasan i ekološki prihvatljiv način.
Proverite ostala energetska rešenja

Solarne elektrane

Zbog minimalnog štetnog uticaja na životnu sredinu, proizvodnja energije iz sunčeve svetlosti danas je jedna od najbrže razvijajućih tehnologija obnovljivih izvora energije. Trendovi, međutim, ukazuju da će se trend rasta nastaviti i u buduće.

U Petrolu sa planiranjem, izgradnjom i upravljanjem solarnim elektranama pomažemo poslovnim korisnicima, industriji, domaćinstvima, gradovima, kao i lokalnim zajednicama da uspostave samosnabdevanje električnom energijom iz obnovljivih izvora.

Solarna elektrana takođe može biti deo sveobuhvatnog energetskog rešenja. Kombinovanjem više energetskih rešenja postižemo najbolje rezultate i efikasnost.

Vetroelektrane

Tehnologije za vetroelektrane se veoma brzo razvijaju, dok se njihovi troškovi smanjuju. Kao rezultat toga, vetroelektrane su sve konkurentnije i poželjnije u poređenju sa konvencionalnim izvorima.

U Petrolu planiramo, gradimo i upravljamo vetroparkovima, s obzirom na lokacije na kojima je moguće iskoristiti potencijal vetra na ekonomski efikasan i ekološki prihvatljiv način.

Male hidroelektrane

Voda je jedan od ključnih obnovljivih izvora energije. Kada se turbine pokreću, energetski potencijal vode se pretvara u mehaničku energiju, koja se zatim preko generatora pretvara u električnu energiju.

Najviše električne energije iz obnovljivih izvora u svetu proizvodi se upravo iz energije vode. Takođe u hidroelektranama koje u regionu razvija i kojima upravlja Petrol.

Predvajaj

Samosnabdevanje energetske zajednice

Sve više lokalnih zajednica se opredeljuje za solarne elektrane, prateći savremene koncepte lokalnog energetskog samosnabdevanja, jer žele da unaprede sigurnost odnosno pouzdanost snabdevanja električnom energijom i smanje troškove. Prednosti ovakvih koncepata su fleksibilna i decentralizovana mreža sa aktivnim potrošačima, rešenja za skladištenje energije, omogućavanje e-mobilnosti, ubrzana dekarbonizacija i uštede kod potrošnje energije.

Među njima je i lokalna, energetski samosnabdevajuća zajednica Luče, deo evropskog projekta COMPILE i pilot projekat, koji smo razvili u saradnji sa Elektrom Celje i Elektrotehničkim fakultetom, Univerzitet u Ljubljani.

Predvajaj

Upravljanje elektranama

Pored uspešne integracije OIE u elektroenergetski sistem, upravljanje elektranama ove vrste je od ključnog značaja. Njima upravljamo daljinski koristeći Tango platformu, potpuno nezavisno od vrste i proizvođača opreme.

Sa Tangom uspostavljamo jedinstvenu bazu podataka na jednom mestu i omogućavamo sveobuhvatan pregled i kontrolu rada jedne ili portfelja elektrana blizu realnog vremena. Njegova upotreba je jednostavna i efikasna, jer vam omogućava da izaberete prikaz podataka i ključnih indikatora efikasnosti rada, koji odgovaraju specifičnoj grupi korisnika.

Jednostavna saradnja

Poslovni modeli

Razvijamo i implementiramo energetska rešenja za elektrane na obnovljive izvore energije sa različitim poslovnim modelima, koje prilagođavamo našim partnerima.

Zajedno stvaramo niskougljeničnu budućnost 

Energija vetra u pogonu: nova vetroelektrana Ljubač

U Hrvatskoj je nikla nova Petrolova vetroelektrana Ljubač, koja predstavlja prvi vetropark u Petrol grupi, izgrađen bez finansijske podrške za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije. U Ljubaču će 9 vetrenjača proizvoditi oko 96 GWh električne energije godišnje - zelenu održivu energiju, što će biti dovoljno za 30.000 prosečnih domaćinstava.

U Lučama smo uspostavili prvu samosnabdevajuću energetsku zajednicu

Luče je prva samosnabdevajuća energetska zajednica u Sloveniji sa ostrvskim radom, koja je nastala u okviru evropskog projekta COMPILE. Svoje potrebe za električnom energijom pokrivaju samo iz obnovljivih izvora energije. Projekat ima veliki potencijal za primenu razvijenih rešenja u širem regionu, posebno tamo gde je slaba elektroenergetska mreža.

U industrijskim kompleksima niču solarne elektrane

U zaokruženom privrednom području Železarne Ravne izgradili smo dve nove solarne elektrane na krovovima naših proizvodnih objekata Kisikarna in Energetska zgrada. Za dvadeset godina elektrane će proizvesti više od 6 miliona kilovat sati električne energije iz obnovljivih izvora energije. Petrol će svu proizvedenu energiju iskoristiti za sopstvene potrebe i smanjiti emisiju ugljen-dioksida za 126 tona CO2 godišnje.

Kontaktirajte nas

eios@petrol.co.rs