Zlatna Petrol kartica

Zlatna Petrol kartica je jedina kartica koja vam vraća novac prilikom kupovine. Na svakoj Petrol benziskoj stanici.

Povrat novca na kartico

Iznos potrošite odmah ili ga akumulirajte

Na svim benzinskim stanicama

Šta je Zlatna Petrol kartica?

Zlatna Petrol kartica

Zlatna Petrol kartica je program nagrađivanja lojalnih Petrol kupaca. Kad god kupujete, na bilo kojoj benzinskoj stanici Petrol, ne zaboravite da vam Zlatna kartica bude uvek pri ruci za povrat novca na karticu. 

Kako dobijam novac nazad?

Kupovinom goriva ili označenih artikala ostvarujete povrat novca na svoju Zlatnu karticu. Artikli koji vam vračaju novac se označeni na svim našim benzinskim stanicama. Iznos novaca koji ste dobili nazad, možete iskoristiti već kod naredne kupovine.

  • TNG - 3 din/l
  • BMB 98 i 95 - 3 din/l
  • Q Max Dizel i dizel - 5 din/l

Vi odlučujete koji iznos novca želite potrošiti,  kupujući šta god želite iz asortimana na benzinskim stanicama Petrol u Srbiji. Vaš novac možete potrošiti na kupovinu vrhunskog Q Max goriva ili artikala iz našeg asortimana. Listu artikala možete pronaći na vama najbližem benzinskom servisu.

Kako koristiti Zlatnu karticu?

Zlatnu karticu možete dobiti prilikom kupovine bilo kog proizvoda i/ ili usluga iz našeg asortimana. Nakon obavljene kupovine i ispunjene pristupnice možete koristiti vašu Zlatnu karticu i ostvarivati sve pogodnosti koje ona nudi.

Kako koristiti vraćeni novac na benzinskim stanicama?

Prilikom plaćanja na benzinskoj stanici, uz račun dobijate i odrezak na kojem vam je navedeno koliko novca imate na svojoj Zlatnoj kartici.

Iznos možete potrošiti odmah, kod naredne kupovine ili ga akumulirati. Prilikom kupovine vi odlučujete da li ćete akumulirani iznos potrošiti i tako umanjiti račun trenutne kupovine, ili ćete ga ostaviti do naredne kupovine. Novac koji imate na kartici se ne može isplatiti, nego možete ga potrošiti na bilo kojoj Petrol benzinskoj stanici u Srbiji.

Do kada mogu sakupljati novac na svojoj Zlatnoj kartici?

Povrat novca se sakuplja unutra trenutnog obračunskog perioda, koji počinje za svaku kalendarsku godinu s 1.januarem. i završi 31. decembra tekuće godine. Prikupljen povrat novca može vlasnik Petrol kartice koristiti najkasnije do 31. januara naredne godine. Prikupljen povrat novca koji nije korišten do 31. januara naredne godine, nije prenosiv u naredni obračunski period i na kraju perioda se briše. 

Na kraju obračunskoga perioda prikupljeni iznos novca se može iskoristiti na bilo kojem Petrol prodajnom mestu u Srbiji. Po isteku obračunskoga perioda kompletan sakupljeni iznos u tom obračunskom periodu se poništava.

Dokumenti