Uslovi upotrebe

Zaštita prava

Predmet ovog obavještenja su internetske stranice na web-sajtu www.petrol.co.rs. Sav sadržaj na ovim internetskim stranicama je vlasništvo poduzeća Petrol d.o.o Beograd, d.o.o. i informativne je prirode.

Ograničena odgovornost

Petrol d.o.o. Beograd ne odgovara za korištenje internetskih stranica www.petrol.co.rs, ni za eventualnu štetu koju bi prouzrokovala upotreba njihovih internetskih sadržaja. Poduzeće Petrol d.o.o. Beograd, trudit će se da omogući pravilnost informacija. Petrol d.o.o Beograd može menjati sve sadržaje bilo kada, bez obaveza da obavještava korisnike i ne odgovara za posledice izazvane takvim promenama.

Ograničeno pravo korištenja sadržaja

Korisnici mogu raspolagati sadržajima na web-sajtu www.petrol.co.rs za svoju ličnu upotrebu, a da pri tome ne smeju biti kršena autorska prava. Autori sadržaja nisu odgovorni za eventualne štetne posledice korištenja. Svako drugačije korištenje ili distribucija ovih internetskih sadržaja ili njihovog dela nije dozvoljeno.

Zaštita podataka

Poduzeće će svim podacima koji su prikupljeni na stranicama www.petrol.co.rs raspolagati u skladu sa važećim zakonodavstvom.