Preduzeća Grupacije Petrol

Aktuelna šema vlasničkih odnosa u grupaciji Petrol dostupna je na korporativnoj stranici grupacije Petrol.