Pametni gradovi i zajednice

Sprovodimo sveobuhvatne projekte za poboljšanje energetske efikasnosti gradova, lokalnih zajednica i javnog sektora. Omogućavamo efikasno korišćenje energije, povećenje udela obnovljivih izvora energije i efikasno upravljanje infrastrukturnim sistemima.

Poboljšanje kvaliteta života u urbanoj sredini

stručno savetovanje i rešenja prilagođena korisnicima

Ugovorno garantovanje efekata

Efikasno upravljanje i efikasna potrošnja energije

ENERGETSKI EFIKASNI GRADOVI SU
PAMETNI GRADOVI BUDUĆNOSTI

Pusti

Pobrinite se za efikasnu potrošnju energije u vašoj urbanoj zajednici i na taj način obezbedite uštede i smanjenje emisije CO2. Pomažemo vam u optimizaciji infrastrukturnih sistema i aktivnosti za poboljšanje energetske efikasnosti zgrada, daljinske energetike, rasvete i vodenog ciklusa. Razvojem novih transportnih mogućnosti pomažemo prelazak na ekonomičnu i održivu mobilnosti.

Sveobuhvatna energetska rešenja uključuju proizvodnju, distribuciju i isporuku ekonomične energije, te upotrebu otpadnih materija kao izvora nove energije.
 
Izazove savremenog poslovanja rešavamo naprednom IIoT platformom Tango (Industrial Internet of Things), pomoću koje upravljamo našim sistemima i kombinujemo raznoliko znanje i iskustvo različitih projekata da bismo ostvarili uverljive rezultate.

Naša rešenja za pametne gradove i zajednice:

Energetska obnova i upravljanje zgradama

Pomažemo vam da postignete energetski efikasan i ekološki unapređen profil zgrada. U svim vrstama objekata obezbeđujemo optimalno korišćenje energije i vode uz ispunjenje odgovarajućih korisničkih standarda.

Za vas nalazimo optimalno rešenje za energetsku obnovu, koja vam najviše odgovara i brinemo o sveobuhvatnom procesu energetske obnove, što omogućava partnerima da uštede vreme i novac.
Implementirane mere stalno pratimo, naši napredni programski alati za sveobuhvatno upravljanje potrošnjom energije i vode u objektima vam omogućuju sistemski pristup obezbeđivanju energetske efikasnosti objekta.

Pusti

Pusti

Efikasna javna rasveta

Javna rasveta može biti veliki potrošač energije u gradovima i lokalnim zajednicama, istovremeno uzrokujući svetlosno zagađenje. Menjamo staru, energetski neefikasnu rasvetu modernom LED rasvetom koja usmerava svetlo samo tamo gde je i potrebno. Spektar boja takve svetlosti takođe je bliži prirodnom, a potrošnja energije je smanjena i do 80%.
 
Integrisanim pristupom poboljšavamo kvalitet održavanja, opštu bezbednost i bezbednost u saobraćaju, kao i radni vek sistema javne rasvete. Istovremeno smanjujemo troškove energije, održavanja i upravljanja i, ono što je najvažnije, smanjujemo svetlosno zagađenje.

Daljinsko grejanje

Daljinsko grejanje u Petrolu - koncesije, kao i snabdevanje toplotom - pravo je rešenje za sve partnere koji žele da se jednostavno povežu na sistem, smanje troškove snabdevanja energijom i istovremeno neguju ekološki odnos do sredine.
 
U kompaniji Petrol pomažemo vam da obezbedite stabilno snabdevanje toplotom kroz zajedničke kotlarnice, sisteme daljinskog grejanja i sisteme za kogeneraciju toplote i električne energije. Na taj način smanjujemo troškove snabdevanja energijom, poboljšavamo kvalitet vazduha i obezbeđujemo udobnost grejanja, istovremeno težeći cilju prelaska na niskougljenično društvo i uvođenje održive infrastrukture.

Pusti

Optimizacija sistema daljinske energetike

U oblasti daljinskog grejanja i hlađenja nudimo vam sveobuhvatno rešenje za optimizaciju sistema daljinske energetike DISSy (Digital Intelligent Smart Systems), koji omogućuje značajne uštede i razvoj sistema daljinskog grejanja, kao dela pametne urbane infrastrukture.

Optimalnim rešenjima regulišemo sveobuhvatni proces sistema daljinskog grejanja: proizvodnju, distribuciju i potrošnju toplote ili samo jedan od pojedinačnih delova procesa, obezbeđujemo značajne uštede i efikasniju uslugu. Umesto vas, merljive podatke optimizujemo naprednom analitikom blizu stvarnog vremena i brinemo o pouzdanim informacijama na jednom mestu.

Održivo upravljanje vodenim resursima

U Petrolu se zalažemo za kvalitet vodenih resursa u gradovima, pažljivo i efikasno upravljanje vodom. Pružanjem sveobuhvatnih usluga "Digital Inteligent Smart Networks – Water Systems" (DISNet - WS), nudimo sveobuhvatnu podršku za poboljšanje efikasnosti rada vodovodnog sistema, pomažemo u identifikovanju gubitaka vode i pružamo savete o merama za smanjenje gubitaka, što rukovodiocima obezbeđuje veću pouzdanost, poboljšava njihovu efikasnost i smanjuje rizike.
 
Upravljamo vodovodnim sistemima i partnerima obezbeđujemo održiv i efikasan razvoj usluga snabdevanja pijaćom vodom, modernizaciju usluga i infrastrukture, kao i kvalitetno snabdevanje pijaćom vodom uz najniže i kontrolisane operativne troškove.

Pusti

Prečišćavanje otpadne vode i upravljanje uređajima za prečišćavanje

Sigurno i pouzdano snabdevanja vodom jedan je od ključnih izazova 21. veka, zato je kvalitet vodnih resursa od najveće važnosti. Za vas gradimo i upravljamo uređajima za prečišćavanje industrijskih i komunalnih otpadnih voda i upravljamo koncesijama za obavljanje javne službe prečišćavanja komunalnih otpadnih voda.
Na ovaj način omogućavamo gradovima, industriji i regionima da modernizuju i optimizuju rad uređaja za prečišćavanje i da istovremeno optimizuju investiciona ulaganja i troškove poslovanja.

Održiva i ekonomična mobilnost

U gradovima i urbanim centrima pomažemo uspostavljanje CNG infrastrukture za punjenje, za potrebe pojedinačnih korisnika i javnog gradskog prevoza putnika. Pružamo profesionalnu pomoć u planiranju i postavljanju e-stanica za punjenje, kao i pomoć u postepenom prelasku na saobraćaj, koji koristi električnu energiju.

Brinemo o efikasnom punjenju svih električnih vozila, koje ne remeti vašu energetsku mrežu. Takođe gradovima nudimo i vozilo kao uslugu, koja je odlično rešenje za sve koji žele ekološki vozni park budućnosti bez visokih troškova kupovine vozila. Vozilo kao usluga uključuje celovit poslovni zakup e-vozila, koji obuhvata i niz dodatnih usluga, sa kojima u potpunosti brinemo o vašem voznom parku.

Snabdevanje energentima

Brinemo o vašem pouzdanom i konkurentnom snabdevanju svim vrstama izvora energije, kao što su prirodni gas, tečni naftni gas, daljinsko grejanje, biomasa, lož ulje i električna energija, kao i specifični energenti za industriju, poput rashladne vode, komprimovanog vazduha, tehničkih gasova i industrijske pare.
 
Obezbeđujemo visokokvalitetne energente, prilagođene specifičnoj potrošnji, sa brojnim prednostima za ljude i životnu sredinu. U tom procesu rukovodimo se izborom tehnologija i ekoloških energenata koji doprinose dekarbonizaciji.

Najednostavnija saradnja

Ugovoranje na bazi energetskog učinka

Odaberite poslovni model saradnje sa Petrolom koji će vam omogućiti da projekat započnete bez početnog finansijskog ulaganja. Zaključivanjem ugovora o energetskoj efikasnosti većinu investicionih sredstava obezbeđujemo u Petrolu, ali takođe preuzimamo tehničke i ekonomske rizike za sprovođenje i upravljanje projektom i garantujemo uštede u potrošnji energije.

Ugovoranje na bazi energetskog učinka pomaže opštinama i javnom sektoru da obnove značajan deo građevinskog fonda bez zaduživanja, a drugim poslovnim pretplatnicima da svoja finansijska sredstva usredsrede na svoju glavnu delatnost.

Pišemo budućnost urbanih sredina

U Lučama smo uspostavili prvu samosnabdevajuću energetsku zajednicu

Luče, prva samosnabdevajuća energetska zajednica u Sloveniji, će u sklopu evropskog projekta Compile svoje potrebe za električnom energijom  moći da pokriva samo iz obnovljivih izvora energije. Projekat ima veliki potencijal za primenu razvijenih rešenja u seoskom području Slovenije i šire u regiji, pre svega tamo gde je mreža slaba.

Pomogli smo Ljubljani da dobije novih 150.000 stabala i 3.000 tona manje emisija

U projektu Energetska obnova Ljubljane (EOL-1), Petrol je 2017. i 2018. godine, zajedno sa Gradskom opštinom Ljubljana i kompanijom Resalta, poboljšao energetsku efikasnost u pedeset zgrada u Ljubljani i tako doprineo čistijem i zelenijem okruženju u glavnom gradu Slovenije.

 

Več 15 godina pomažemo održivu priču gradske opštine Kranj

Još od 2001. godine pomažemo gradskoj opštini Kranj u efikasnom korišćenju energije i prelasku na obnovljive izvore prema modelu ugovaranja na bazi energetskog učinka. Obavezali smo se da ćemo sa uvođenjem jednostavnih mera u devet odabranih zgrada u Kranju obezbediti uštedu energije za grejanje od 18,7%.

Kontaktirajte nas

eios@petrol.co.rs