Gas u bocama

Potražite gas u bocama u Petrol prodavnicama. Osim standardne upotrebe gasa za domaćinstva i grejanje, gas može da se koristi i kao pogonsko gorivo.

Potražite prodavnice

Gas iz boce kao pogonsko gorivo

U slučaju da korisnik želi da koristi gas iz boce u tečnoj fazi kao pogonsko gorivo, mora da ima u sklopu instalacije ili potrošača ugrađen isparivač gasa. Uobičajeni primeri su viljuškari, industrijske kuhinje i veći potrošači čija je potrošnja gasa toliko velika da se javljaju poteškoće sa isparavanjem gasa u boci.

Upotreba gasnih viljuškara je ekološki prihvatljivija, pa oni mogu da se koriste u zatvorenom prostoru. Skladištenje gasa je jednostavno, a zamena boce brza i laka.

Prednosti gasa u boci

  • Velika čvrstoća
  • Ne eksplodira u slučaju požara
  • Podnosi visoki pritisak
  • Boce su dvostruko lakše od običnih boca
  • Boce ne korodiraju
  • Omogućava pregled potrošnje gasa

Vrste boca

Boce su prenosivi sudovi pod pritiskom napravljeni od raznih materijala: čelika, aluminijuma i kompozitne plastike. Veličine su 10 kg. Petrolovi dobavljači gasa redovno testiraju boce i proveravaju njihovu tehničku ispravnost.

Za pogonske potrebe koriste se, pre svega, boce od polietilenskih vlakana koje su dodatno presvučene veštačkom smolom i staklenim vlaknima. Spoljašnje kućište je od čvrstog polietilena koji štiti posudu od udaraca i olakšava transport.