Tango

Tango je savremeno informaciono rešenje za izazove savremenog poslovanja, bez obzira na vašu delatnost ili veličinu. Vaše podatke pretvara u korisne informacije i pomaže vam da bolje radite, odnosno da donosite bolje poslovne odluke.

Pošaljite upit

Pravovremene i pametne odluke

Efikasno upravljanje

Digitalizacija upravljanja

Napredna analitika i vizualizacija

TANGO, INTELIGENTNA ANALIZA PODATAKA
ZA BOLJE POSLOVNE REZULTATE

Pusti

Tango je savremeno informaciono rešenje koje omogućava ekonomično planiranje, efikasnu kontrolu i upravljanje sistemima u pametnim gradovima, industriji, kao i sistemima poslovnih korisnika.
Digitalnom transformacijom rešava izazove savremenog poslovanja jer neprestano otkriva stanje i promene u fizičkom sistemu i pomaže vam da brzom i pametnom odlukom odgovorite na trenutnu situaciju.

Pomoću napredne tehničke informacione IIoT (Industrial Internet of Things) platforme Tango, upravljamo vašim sistemima i kombinujemo raznoliko znanje i iskustvo različitih projekata da bismo ostvarili uverljive rezultate.

Pošaljite upit

Naša rešenja za prelazak u novu digitalnu realnost:

tango-rs  


Upravljanje energetski efikasnom rasvetom

Sa obnovom rasvete možete smanjiti svetlosno zagađenje i uštedeti na električnoj energiji. Međutim, efikasnim upravljanjem, koje omogućava Tango, možete dodatno smanjiti troškove. Tako štedite na održavanju i očitavanju potrošnje energije na terenu.

Tango uspostavlja jedinstvenu kontrolu rada javne rasvete blizu stvarnog vremena, što upravljanje čini efikasnijim, a ušteda energije je veća. Sa Tangom uspostavljamo jedinstvenu bazu podataka koja je osnov za efikasno donošenje odluka. Pomažemo rukovodiocima da smanje ekološka opterećenja, troškove održavanja i upravljanja.

Upravljanje vodnom infrastrukturom

Sa inteligentnom analizom podataka Tango je usmeren na izazove upravljanja vodovodnim sistemima. Rukovodiocima javnih preduzeća pomaže da organizuju podatke, koje uz pomoć znanja i mašinskog učenja pretvara u proverljive i pouzdane informacije. Takve informacije su osnov za efikasno i pravovremeno donošenje odluka rukovodioca, čime se mogu smanjiti gubici vode, poboljšati kvalitet vode za piće, smanjiti količina ispumpane vode, troškovi potrošene energije i skratiti vreme odziva.
 

Efikasno upravljanje solarnim elektranama

Vlasnicima solarnih ili fotonaponskih elektrana omogućavamo jednostavan i efikasan pregled rada fotonaponskih panela na daljinu, na jednom mestu, potpuno nezavisno od tipa i proizvođača opreme.

Sa Tangom uspostavljamo jedinstvenu bazu podataka i omogućavamo celovitu kontrolu rada jedne ili portfolia solarnih elektrana blizu stvarnog vremena. Tango vam omogućava da odaberete prikaz podataka i ključne indikatore efikasnosti rada, koji odgovaraju određenoj grupi korisnika. Prediktivna analitika pruža i pregled budućeg delovanja u vezi sa solarnim merenjima i vremenske prognoze. Na ovaj način takođe možemo optimizovati preventivno održavanje solarnih elektrana, kao što je, na primer, čišćenje PV modula.

tango-dance-lik  

Upravljanje energetski obnovljenim zgradama

Mnogi gradovi imaju zgrade koje neefikasno troše energiju, koje se tokom prelaznih perioda previše ohlade ili zagreju, a kao rezultat toga, gradovi se suočavaju sa velikim ekološkim opterećenjima. U Petrolu brinemo o energetskoj obnovi zgrada, a pomoću Tanga vodimo račun o njihovom pametnom energetskom upravljanju. Energetskom efikasnošću možemo smanjiti ekološka opterećenja i troškove.

Tango u energetski obnovljenim zgradama uspostavlja jedinstvenu kontrolu rada blizu stvarnog vremena, što doprinosi efikasnijem upravljanju, energetskoj štednji i pravilnoj regulaciji krive grejanja. Pomoću Tanga uspostavljamo jedinstvenu bazu podataka koja je osnov za efikasno donošenje odluka. Pomažemo rukovodiocima da prate postizanje efekata energetske obnove zgrada i smanje ekološka opterećenja, troškove održavanja i upravljanja.


Tango pri energetsko prenovljenih stavbah vzpostavlja enoten nadzor nad delovanjem blizu realnega časa, s čimer je upravljanje učinkovitejše in omogoča prihranke energije, kot tudi ustrezno regulacijo ogrevalnih krivulj. S Tangom vzpostavimo enotno bazo podatkov, ki je osnova za učinkovito odločanje. Upravljalcem pomagamo spremljati doseganje učinkov energetske prenove stavb in posledično doseči zmanjšanje okoljskih obremenitev ter stroškov vzdrževanja in upravljanja.

 

Upravljanje uređajima za prečišćavanje

Gradovi i industrijske kompanije suočavaju se sa mnogima izazovima u procesu upravljanja radom uređaja za prečišćavanje, uključujući i sve strožije zakonske propise. Gradovima, industriji i regionima omogućavamo da optimizuju rad uređaja za prečišćavanje i istovremeno optimizuju investiciona ulaganja, kao i operativne troškove.

Sa Tangom uspostavljamo jedinstvenu bazu podataka koja predstavlja osnov za efikasno donošenje odluka, kao i jedinstvenu kontrolu rada blizu stvarnog vremena. Pomažemo rukovodiocima da smanje ekološka opterećenja, troškove održavanja i upravljanja. Obezbeđujemo brz i lak pregled proverenih i pouzdanih podataka na jednom mestu.

tango-naprave  

Napredna analitika u daljinskom grejanju

Detaljno poznavanje proizvodnih resursa, distributivne mreže i krajnjih korisnika toplote je osnov za pronalaženje sinergije između tržišta goriva, toplotne energije i električne energije. Prikupljene i verifikovane podatke, kao i rezultate napredne analitike možete koristiti za poboljšanje poslovnih rezultata.

Tango, zajedno sa uslugom pametnih sistema daljinskog grejanja (Digital Intelligent Smart Systems - DISSy), omogućava jedinstveni način upravljanja i kontrolu rada blizu stvarnog vremena, čineći rad sistema daljinskog grejanja efikasnijim. Sa Tangom uspostavljamo jedinstvenu bazu ključnih tehničkih podataka, koja uz pomoć napredne analitike omogućava efikasno predviđanje procesa u bliskoj budućnosti i njihovu optimizaciju. Priprema poslovodnih izveštaja je tako jednostavna i brza, a donošenje poslovnih odluka efikasnije i pravovremeno.

Napredna analitika u industriji

Korišćenjem IIoT platforme Tango omogućavamo efikasnije poslovno odlučivanje u industriji. Tango se zasniva na najsavremenijim tehnologijama, pomoću kojih možete prikupljati, verifikovati i obrađivati velike količine podataka i pravovremeno ih pretvoriti u informacije od ključnog značaja za optimalan rad industrijskih procesa. Na ovaj način možete na jednom mestu, u Tangu, pratiti sve energetske sisteme blizu stvarnog vremena. Tango omogućava izbor prikaza podataka i ključnih pokazatelja efikasnosti rada tehnoloških procesa.

Pametna digitalna rešenja omogućuju daljinsko nadgledanje i upravljanje sistemima. Tako možemo optimizovati vaše investicione i operativne troškove, ostvariti uštede, smanjiti vaš ugljenični otisak i obezbediti prikladne uslove za rad zaposlenih.

Pomažemo partnerima u digitalnoj transformaciji:

Tango kao deo Petrolovih sveobuhvatnih energetskih rešenja

Tango već funkcioniše, u više od 20 sistema daljinskog grejanja, efikasne rasvete, upravljanja pijaćom vodom, upravljanja zgradama, kao i drugde. Budući da se zasniva na brzim, tačnim i pouzdanim podacima, odgovor na funkcionisanje ovih sistema je brži, a donošenje odluka tačno i pouzdano.

Više o celovitim energetskim rešenjima

Sa naprednom analitikom postavljamo nove standarde poslovanja

Organizovane i standardizovane podatke, koje nam pruža Tango, koristimo u izradi modela predviđanja i optimizacije, u skladu sa industrijskim standardima. Optimizacijom procesa i poznavanjem korisnika maksimiziramo poslovne rezultate i možemo smanjiti potrošnju energije bez dodatnih ulaganja u infrastrukturu.

Ubrzavamo digitalnu transformaciju, bezobzira na veličinu i uslove

Uspešni smo kada podatke pretvorimo u informacije, na osnovu kojih možemo efikasno kontrolisati i upravljati procesima, tako možemo smanjiti troškove i uticaje na životnu sredinu. Uz pomoć Tanga i digitalizacije, Petrol razvija nove poslovne modele koji su takođe otporni na promenjene uslove, poput pandemije COVID-19.

Kontaktirajte nas

eios@petrol.co.rs