Tenderi Petrol

Petrol vas poziva kao buduće poslovne partnere da se prijavite na naše tendere i kvalifikacije. Zajedno možemo ostvariti uspešnu saradnju i izgraditi bolju budućnost.

Aktuelni tenderi Istekli tenderi

TENDERI


Broj tendera: 12
Naziv: Održavanje sondi i konzola za merenja nivoa TNG-a u skladišnim rezervoarima - Petrol LPG Smederevo
Naručilac:
Petrol LPG d.o.o.

Datum početka primanja ponuda:
15.05.2024.

Vrsta nabavke:
Tehnička nabavka

Grad:
Smederevo

Krajnji rok za dostavu ponuda:
13.05.2024.

Kategorija:
Dokumentacija u toku

Kratak opis:

Izbor dobavljača za pružanje usluge održavanja sondi in konzola za merenje nivoa TNG-a rezervoarima na skladištu TNG-a Petrol LPG u smederevu.

Ukoliko ste zainteresovani za tender, pošaljite zahtev za dostavu konkursne dokumentacije na e - mail nabavkabg@petrol.co.rs. U naslovu maila upišite broj tendera i naziv, a u predmetu maila napišite sve podatke vaše kompanije (naziv, kontakt, odgovornu osobu, web starnicu ...).


Broj tendera: 11
Naziv: Izgradnja merno regulacione stanice
Naručilac:
BEOGAS d.o.o.

Datum početka primanja ponuda:
7.05.2024.

Vrsta nabavke:
Tehnička nabavka

Grad:
Bačka Topola

Krajnji rok za dostavu ponuda:
15.05.2024.

Kategorija:
Dokumentacija u toku

Kratak opis:

Izgradnja merno regulacione stanice u Bačkoj Topoli.

Ukoliko ste zainteresovani za tender, pošaljite zahtev za dostavu konkursne dokumentacije na e - mail nabavkabg@petrol.co.rs. U naslovu maila upišite broj tendera i naziv, a u predmetu maila napišite sve podatke vaše kompanije (naziv, kontakt, odgovornu osobu, web starnicu ...).


Broj tendera: 10
Naziv: Nabavka izvođača radova za građevinske radove u 2024. Godini na teritoriji opštine Bačka Topola.
Naručilac:
BEOGAS d.o.o.

Datum početka primanja ponuda:
25.04.2024.

Vrsta nabavke:
Tehnička nabavka

Grad:
Bačka Topola

Krajnji rok za dostavu ponuda:
14.05.2024.

Kategorija:
Dokumentacija u toku

Kratak opis:

Izbor izvođača za građevinske radove u 2024. Godini na teritoriji opštine Bačka Topola.

Ukoliko ste zainteresovani za tender, pošaljite zahtev za dostavu konkursne dokumentacije na e - mail nabavkabg@petrol.co.rs. U naslovu maila upišite broj tendera i naziv, a u predmetu maila napišite sve podatke vaše kompanije (naziv, kontakt, odgovornu osobu, web starnicu ...).


Broj tendera: 9
Naziv: Izrada projektno-tehničke dokumentacije za distributivnu gasovodnu mrežu Banjica
Naručilac:
BEOGAS d.o.o.

Datum početka primanja ponuda:
22.04.2024.

Vrsta nabavke:
Tehnička nabavka

Grad:
Beograd

Krajnji rok za dostavu ponuda:
29.04.2024.

Kategorija:
Dokumentacija u toku

Kratak opis:

Izbor izvođača za izradu projektno-tehničke dokumentacije za distributivnu gasovodnu mrežu Banjica.

Ukoliko ste zainteresovani za tender, pošaljite zahtev za dostavu konkursne dokumentacije na e-mail nabavkabg@petrol.co.rs. U naslovu maila upišite broj tendera i naziv, a u predmetu maila napišite sve podatke vaše kompanije (naziv, kontakt, odgovornu osobu, web starnicu ...).


Broj tendera: 8
Naziv: Izrada katodne zaštite u Bačkoj Topoli
Naručilac:
BEOGAS d.o.o.

Datum početka primanja ponuda:
19.04.2024.

Vrsta nabavke:
Tehnička nabavka

Grad:
Bačka Topola

Krajnji rok za dostavu ponuda:
29.04.2024.

Kategorija:
Dokumentacija u toku

Kratak opis:

Izbor izvođača za održavanje sistema tehničke zaštite.

Ukoliko ste zainteresovani za tender, pošaljite zahtev za dostavu konkursne dokumentacije na e-mail nabavkabg@petrol.co.rs. U naslovu maila upišite broj tendera i naziv, a u predmetu maila napišite sve podatke vaše kompanije (naziv, kontakt, odgovornu osobu, web starnicu ...).


Broj tendera: 7
Naziv: Održavanje sistema tehničke zaštite
Naručilac:
Petrol d.o.o.

Datum početka primanja ponuda:
01.04.2024.

Vrsta nabavke:
Tehnička nabavka

Grad:
Beograd

Krajnji rok za dostavu ponuda:
29.04.2024.

Kategorija:
Dokumentacija u toku

Kratak opis:

Izbor izvođača za održavanje sistema tehničke zaštite.

Ukoliko ste zainteresovani za tender, pošaljite zahtev za dostavu konkursne dokumentacije na e-mail nabavkabg@petrol.co.rs. U naslovu maila upišite broj tendera i naziv, a u predmetu maila napišite sve podatke vaše kompanije (naziv, kontakt, odgovornu osobu, web starnicu ...).


Broj tendera: 6
Naziv: Održavanje HVAC opreme
Naručilac:
Petrol d.o.o.

Datum početka primanja ponuda:
01.04.2024.

Vrsta nabavke:
Tehnička nabavka

Grad:
Beograd

Krajnji rok za dostavu ponuda:
12.04.2024. 10h.

Kategorija:
Dokumentacija u toku

Kratak opis:

Izbor izvođača za održavanje HVAC opreme.

Ukoliko ste zainteresovani za tender, pošaljite zahtev za dostavu konkursne dokumentacije na e - mail nabavkabg@petrol.co.rs. U naslovu maila upišite broj tendera i naziv, a u predmetu maila napišite sve podatke vaše kompanije (naziv, kontakt, odgovornu osobu, web starnicu ...).


Broj tendera: 5/2024
Naziv: Nabavka i isporuka vatrogasne auto-cisterne i terenskog ili kombi vozila za industrijsku vatrogasnu jedinicu skladišta tng petrol lpg u Smederevo
Naručilac:
Petrol LPG DOO

Datum početka primanja ponuda:
26.03.2024.

Vrsta nabavke:
Tehnička nabavka

Grad:
Beograd

Krajnji rok za dostavu ponuda:
10.04.2024.

Kategorija:
Dokumentacija u toku

Kratak opis:

Predmetna nabavka podrazumeva Nabavku i isporuku vatrogasne autocisterne i terenskog vozila bliže opisane u Prilogu 1 – Obrazac ponude

Ukoliko ste zainteresovani za tender, pošaljite zahtev za dostavu konkursne dokumentacije na e-mail nabavkabg@petrol.co.rs. U naslovu maila upišite broj tendera i naziv, a u predmetu maila napišite sve podatke vaše kompanije (naziv, kontakt, odgovornu osobu, web starnicu ...).


Broj tendera: 3/2024
Naziv: Vršenje usluge transporta tečnog naftnog gasa u plinskim bocama
Naručilac:
Petrol LPG DOO - Logistika

Datum početka primanja ponuda:
28.02.2024.

Vrsta nabavke:
Projektna nabavka

Grad:
Beograd

Krajnji rok za dostavu ponuda:
14.03.2024.

Kategorija:
Dokumentacija u toku

Kratek opis:

Predmet nabavke broj 3/24 je nabavka usluge prevoza tečnog naftnog gasa (Liquefied petroleum gas, u daljem tekstu LPG) u plinskim bocama za kompaniju PETROL LPG doo Beograd.

Ukoliko ste zainteresovani za tender, pošaljite zahtev za dostavu konkursne dokumentacije na e-mail nabavkabg@petrol.co.rs. U naslovu maila upišite broj tendera i naziv, a u predmetu maila napišite sve podatke vaše kompanije (naziv, kontakt, odgovornu osobu, web starnicu ...).


Broj tendera: 4
Naziv: Pneumatski upravljački sistemsistem
Naručilac:
Petrol LPG

Datum početka primanja ponuda:
26.02.2024.

Vrsta nabavke:
Tehnička nabavka

Grad:
Beograd

Krajnji rok za dostavu ponuda:
06.03.2024. 16h.

Kategorija:
Dokumentacija u toku

Kratek opis:

Izbor izvođača za reviziju pneumatskog upravljačkog sistema na barži 80902 za TNG.

Ukoliko ste zainteresovani za tender, pošaljite zahtev za dostavu konkursne dokumentacije na e-mail nabavkabg@petrol.co.rs. U naslovu maila upišite broj tendera i naziv, a u predmetu maila napišite sve podatke vaše kompanije (naziv, kontakt, odgovornu osobu, web starnicu ...).


Broj tendera: 3
Naziv: Cargo monitoring sistem
Naručilac:
Petrol LPG

Datum početka primanja ponuda:
26.02.2024.

Vrsta nabavke:
Tehnička nabavka

Grad:
Beograd

Krajnji rok za dostavu ponuda:
05.03.2024. 16h.

Kategorija:
Dokumentacija u toku

Kratek opis:

Izbor izvođača za ugradnju novog sistema na barži 80902 za TNG.

Ukoliko ste zainteresovani za tender, pošaljite zahtev za dostavu konkursne dokumentacije na e-mail nabavkabg@petrol.co.rs. U naslovu maila upišite broj tendera i naziv, a u predmetu maila napišite sve podatke vaše kompanije (naziv, kontakt, odgovornu osobu, web starnicu ...).


ISTEKLI TENDERI