Tenderi Petrol

Petrol vas poziva kao buduće poslovne partnere da se prijavite na naše tendere i kvalifikacije. Zajedno možemo ostvariti uspešnu saradnju i izgraditi bolju budućnost.

Aktuelni tenderi Istekli tenderi

TENDERI


Broj tendera: 45/23
Naziv: IZBOR IZVOĐAČA ZA VRŠENJE USLUGE TRANSPORTA LPG-a U PLINSKIM BOCAMA
Naručilac:
Petrol LPG

Datum početka primanja ponuda:
30.05.2023.

Vrsta nabavke:
Logistika

Grad:
Srbija

Krajnji rok za dostavu ponuda:
23.06.2023.

Kategorija:
Dokumentacija u toku

Kratek opis:

Predmet nabavke broj 45/23 je obavljanje prevoza tečnog naftnog gasa (Liquid PETROL LPGeum gas, u daljem tekstu LPG) u plinskim bocama za kompaniju PETROL LPG doo Beograd (u daljem tekstu Naručilac).

Ukoliko ste zainteresovani za tender, pošaljite zahtev za dostavu konkursne dokumentacije na e - mail nabavkabg@petrol.co.rs. U naslovu maila upišite broj tendera i naziv, a u predmetu maila napišite sve podatke vaše kompanije (naziv, kontakt, odgovornu osobu, web starnicu ...).


Broj tendera: 44/2023
Naziv: NABAVKA USLUGE ŠTAMPE REKLAMNOG MATERIALA
Naručilac:
Uprava

Datum početka primanja ponuda:
22.05.2023.

Vrsta nabavke:
Strateška nabavka

Grad:
Srbija

Krajnji rok za dostavu ponuda:
05.06.2023.

Kategorija:
Dokumentacija u toku

Kratek opis:

Tender obuhvata nabavku usluge štampe i distribuciju reklamnog materijala u skladu sa zahtevima naručioca posla odnosno kompanija Petrol d.o.o. Beograd, Petrol LPG Beograd i Beogas d.o.o. U tenderu su date okvirne godišnje količine materijala koje Naručilac najčešće koristi. Za sve što nije obuhvaćeno tenderom Naručilac će tražiti ponude sa konkretnim zadatkom.

Ukoliko ste zainteresovani za tender, pošaljite zahtev za dostavu konkursne dokumentacije na e - mail nabavkabg@petrol.co.rs. U naslovu maila upišite broj tendera i naziv, a u predmetu maila napišite sve podatke vaše kompanije (naziv, kontakt, odgovornu osobu, web starnicu ...)


Broj tendera: 35/2023
Naziv: Izbor izvođača za izvođenje radova na rekonstrukciji i adaptaciji prodajnog objekta BS Petrovaradin
Naručilac::
Malopodaja

Datum početka primanja ponuda:
15.05.2023.

Vrsta nabavke:
Projektna nabavka

Grad:
Novi Sad

Krajnji rok za dostavu ponuda:
06.06.2023 u 12h.

Kategorija:
Dokumentacija u toku

Kratek opis:

Predmetna nabavka podrazumeva radove na benzinskoj stanici Petrovaradin, opština Novi Sad koji su podeljeni u 6 grupa: • AG RADOVI • HVAC RADOVI • JAKA STRUJA • SLABA STRUJA • DOJAVA POŽARA • VODOVODNA I KANALIZACIONA MREŽA (VIK).

koliko ste zainteresovani za tender, pošaljite zahtev za dostavu konkursne dokumentacije na e - mail nabavkabg@petrol.co.rs. U naslovu maila upišite broj tendera i naziv, a u predmetu maila napišite sve podatke vaše kompanije (naziv, kontakt, odgovornu osobu, web starnicu ...)