Za medije

Mediji i njihovi predstavnici, novinarke i novinari, važan su član među nama i našim potrošačima, poslovnim partnerima i ostaloj javnosti. Saopštenja na ovoj stranici namenjena su posredovanju poruka i informacija celoj javnosti.

Budući da želimo da svi korisnici budu podjednako obavešteni o radu grupacije Petrol, preusmerićemo se na korporativne strane grupacije na kojima su sve novosti objavljene na slovenačkom i engleskom jeziku, a ubuduće ćemo osigurati i izradu svih novosti i na srpskom jeziku.

Celokupan spoljašni izgled

Logotip, koji je u skladu sa zakonom određen u ovom priručniku celovitog grafičkog prikaza je znak društva Petrol. Znak društva Petrol istovremeno je i naziv robne marke koji je temeljni element stvaranja identiteta društva Petrol. To je osnovni vizualni element celovitog grafičkog prikaza društva Petrol.

Znak je zasnovan tako da deluje samostalno i može se primeniti samo u skladu s pravilima određenim u ovom priručniku. Identitet robne marke počinje nazivom Petrol kojim se stvara eksponentna matrica alata i komunikacija u prostoru pojavljivanja.

Logotip je polazna tačka robne marke. Uz pravilnu, preciznu i kontinuiranu upotrebu logotipa Petrol postiže se identitet koji podržava, izražava, komunicira, sintetizira i vizualizira robnu marku.

Logotip društva i naziv robne marke čine slova sastavljena u fontu Eurostile Extended Bold.

Logotip se pojavljuje u crvenoj boji (polazište je određeno spektrom boja Pantone bojom označenom kao Pantone Red 032). Slova su bela, a prostor oko njih crven. Taj prostor (ploča) tačno je određen i uvek je jednak. On se ni u kom slučaju ne sme menjati jer je vitalni deo logotipa, odnosno znaka Petrol. Dozvoljena je i upotreba logotipa Petrol u crno–beloj verziji. Ta mogućnost koristi se pri štampanju u crno-beloj tehnici ili u slučajevima kada se znak pojavljuje na crvenoj podlozi. U izuzetnim slučajevima logotip se može koristiti i u srebrnoj ili zlatnoj boji.

Kontakt za medije

Petrol d.o.o. Beograd, Marketing

Omladinskih brigada 88-90, zgrada, 2300, sprat 7, 11070 Novi Beograd, Srbija

petrolbg@petrol.co.rs