Energetska rešenja za industriju

Zajedno sa vama razvijamo sveobuhvatna rešenja za efikasnu potrošnju energije, većim udelom obnovljivih izvora i efikasnim upravljanjem industrijskim sistemima. Pomažemo vam da optimizujete proizvodne procese, smanjite troškove, kao i da ispunite obavezu održivog razvoja i smanjenja emisije CO2.

Preuzmite katalog

Razvoj energetskih rešenja prilagođenih vašim potrebama

Stručno savetovanje

Ugovorno garantovanje efekata

Usluga po modelu ugovaranje na bazi energetskog učinka

SAMO ENERGETSKI EFIKASNA INDUSTRIJA
JE DUGOROČNO KONKURENTNA

Efikasna upotreba energije i resursa, smanjenje stvaranja otpadnih materija, obnovljeno i ekonomično osvetljenje, poboljšani uslovi rada. Ovo je samo nekoliko rezultata koje možete postići u industriji optimizacijom energetskih i infrastrukturnih sistema.

U Petrolu brinemo o energetski efikasnim sistemima grejanja i hlađenja, energetski efikasnoj rasveti, kvalitetnoj električnoj energiji i elektromotornim pogonima. Pomažemo vam da uštedite i smanjite emisiju CO2, kao i da lakše pređete na ekonomičnu i održivu mobilnost.

Izazove savremenog poslovanja rešavamo naprednom IIoT platformom Tango (Industrial Internet of Things), pomoću koje upravljamo našim sistemima i kombinujemo raznoliko znanje i iskustvo različitih projekata da bismo ostvarili uverljive rezultate.

Naša rešenja za pametnu industriju:

Pametno upravljanje infrastrukturnim sistemima

Korišćenjem napredne IIoT platforme Tango (Industrial Internet of Things) osiguravamo da odluke koje donosite budu efikasne. Tango se zasniva na najsavremenijim tehnologijama, pomoću kojih prikupljate, verifikujete i obrađujete velike količine podataka za naprednu analitiku podataka i mašinsko učenje. Na ovaj način pratite i nadgledate svoj sistem grejanja i hlađenja, rasvetu, funkcionisanje zgrade, električni sistem i drugu infrastrukturu.

Pored daljinskog upravljanja sistemima, pametna digitalna rešenja omogućavaju nesmetano snabdevanje toplotom, pomažu u optimizaciji investicija i operativnih troškova, ostvarivanju ušteda, smanjenju emisije CO2, kao i u održavanju standarda radnog okruženja zaposlenih.

Efikasan sistem grejanja i hlađenja

U Petrolu planiramo, obnavljamo, gradimo i upravljamo energetski efikasnim sistemima grejanja i hlađenja. To takođe uključuje primenu kontrolnih sistema daljinskog upravljanja i pravovremeno otklanjanje grešaka. Optimizujemo merljive podatke naprednom analitikom u stvarnom vremenu i pružamo pouzdane informacije na jednom mestu.

Rešenja prilagođavamo vašim potrebama i biramo najprikladnije tehnologije koje vama odgovaraju. Na ovaj način pomažemo vam da postignete visoku efikasnost prenosa toplote i maksimalne uštede. Možete birati između širokog spektra tehnologija, od  gasnih kondenzacionih kotlova ili parnih kotlova, toplotnih pumpi, SPTE, rashladnih agregata i apsorpcionih rashladnih agregata, do sistema za iskorišćavanje otpadne toplote i t.i. “free-coolinga”.

Energetski efikasna rasveta

Energetski efikasnom rasvetom možete postići do 80% uštede energije. U Petrolu staru i neekonomičnu rasvetu menjamo za moderniju, LED rasvetu, koja pored manje potrošnje energije pruža i odgovarajući nivo osvetljenosti i boje svetlosti. Na taj način poboljšavamo uslove rada, bezbednost radnog okruženja, produktivnost rada i dobrobit.
Umesto vas vodimo računa da su efikasna rešenja za rasvetu u skladu sa propisanim standardima ali i sa specifičnim željama, kao što je na primer dizajnerska svetlost. Takođe, za vas uvodimo kontrolne sisteme za daljinsko upravljanje i pravovremeno otklanjanje grešaka.

Obnovljivi izvori energije i visoko efikasna kogeneracija

Kogeneracija toplote i električne energije doprinosi i do 90% efikasnosti. Možete birati između različitih tehnologija kogeneracije, poput motora sa unutrašnjim sagorevanjem ili gasne turbine. Na ovaj način dobijate sopstveni izvor električne energije i toplotne energije, takođe lakše dugoročno upravljate troškovima i osiguravate kraći rok povraćaja.

Uključivanje obnovljivih izvora energije postaje sve važnije i za industrijske procese. Uz solarne i vetroelektrane dobijate sopstveni izvor energije za grejanje i hlađenje, za proizvodne i druge električne uređaje, rasvetu, pa čak i stanice za punjenje električnih vozila.

Poboljšanje stabilnosti energetskog sistema

Kod sveobuhvatnih rešenja za industriju, veliku pažnju posvećujemo poboljšanju stabilnosti vašeg energetskog sistema. Za vas obavljamo delatnost sistemskog operatora zatvorenih distributivnih sistema električne energije. U okviru sprovođenja ugovaranja na bazi energetskog učinka, preuzimamo inženjering i izgradnju energetskih sistema u industriji, kao i rizike povezane sa obnovom i radom industrijskih energetskih sistema.

Mere za smanjenje potrošnje energije takođe uključuju optimizaciju rada elektromotornih pogona, upotrebu komprimovanog vazduha i kompenzaciju reaktivne energije, kao i obezbeđivanje odgovarajućeg nivoa kvaliteta električne energije.

Efikasna upotreba otpadne toplote

U industriji otpadna toplota može biti odličan izvor
energije za proizvodne procese, grejanje objekata i tople sanitarne vode, kao i izvor toplote u sistemima daljinskog grejanja. Najčešći izvori otpadne toplote su vreli dimni gasovi na odvodima iz različitih vrsta uređaja za loženje i sagorevanje, otpadna toplota u sistemima komprimovanog vazduha i otpadna toplota rashladnih sistema.

Prijatnom i zdravom radnom okruženju prvenstveno doprinose ventilacioni sistemi, koji takođe vraćaju energiju otpadnog vazduha. Za industrijsko okruženje je presudno da se takvi sistemi pravilno planiranju i instaliraju jer je u tim sredinama vazduh obično prilično zagađen, a ventilacioni gubici veliki.

Kružno upravljanje industrijskom vodom

Ekonomična upotreba industrijske otpadne vode - njeno hlađenje i prečišćavanje i povratak u ponovnu upotrebu - stvara ne samo blagotvorne efekte na životnu sredinu već i konkurentske prednosti.

U Petrolu brinemo o pouzdanom i sigurnom snabdevanju pijaćom i tehnološkom vodom i upravljamo industrijskim uređajima za prečišćavanje. Takođe brinemo o ponovnoj upotrebi industrijske vode u cirkulacionim sistemima za racionalnu i ekološki prihvatljivu upotrebu vode. Ohlađena industrijska voda u sistemima nije opasna za životnu sredinu i može se vratiti u prirodu.

Funkcionisanje zatvorenih privrednih područja

U Petrolu u zaokruženom ekonomskom području Ravne i Štore, kao operator zatvorenog sistema za distribuciju energije, brinemo o dugoročnom, pouzdanom i bezbednom snabdevanju i radu sistema. Višak toplote proizvedene u metalurškim procesima je izvor daljinskog grejanja za potrebe grada Ravne i čitavog zatvorenog privrednog područja Ravne.

Takođe brinemo o distribuciji prirodnog gasa, proizvodnji i distribuciji komprimovanog vazduha i pripremi, distribuciji, hlađenju i prečišćavanju industrijske vode. Rešenjima za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda pratimo razvojne potrebe potrošača i zakonske zahteve.

Prilagođavanje potrošnje i proizvodnje električne energije

Za stabilnost energetskog sistema nije značajna samo dovoljna proizvodnja električne energije, već i prilagođavanje proizvodnje i potrošnje električne energije.

Pobrinite se da u svojoj ekonomskoj zajednici obezbedite pouzdanu, stabilnu i brzu uslugu prilagođavanja potrošnje i proizvodnje električne energije, povezivanjem svojih fleksibilnih jedinica na našu agregatnu platformu. Fleksibilna potrošnja se može obezbediti baterijama, dizelskim agregatima, CHP jedinicama i električnim kotlovima, čija se upotreba povećava. Na ovaj način moći ćete pametnije da upravljate viškovima ili nestašicama električne energije, istovremeno poboljšavajući stabilnost elektroenergetske mreže i odlažući ulaganja u novu infrastrukturu.

Snabdevanje energentima: struja, gas, vodonik

Pouzdano i konkurentno snabdevanje svim vrstama energije je naša briga, čak i u industriji. Obezbeđujemo visokokvalitetne energente, prilagođene specifičnoj upotrebi sa brojnim prednostima za ljude i životnu sredinu, pri čemu se rukovodimo izborom tehnologija i ekoloških energenata koji doprinose dekarbonizaciji. Vodonik, kao energent će takođe imati važnu ulogu u tranziciji u društvo sa niskim nivoom ugljenika. U Petrolu brinemo o snabdevanju vodonikom, kao i o proizvodnji vodonika iz obnovljivih izvora energije.

Obezbeđujemo energente kao što su prirodni gas, električna energija, tečni naftni gas, daljinsko grejanje, biomasa i ulje za loženje, kao i specifične energente za oblast industrije, kao što su rashladna voda, komprimovani vazduh, tehnički gasovi i industrijska para.

Održiva i ekonomična mobilnost

Takođe, sa razvojem novih transportnih mogućnosti pomažemo prelazak industrije na ekonomičnu i održivu mobilnost.

Nudimo profesionalnu pomoć u planiranju, postavljanju i upravljanju stanica za punjenje za električna vozila i pomažemo u postepenom prelasku na saobraćaj koji pokreće električna energija.

Vodimo računa o efikasnom punjenju svih električnih vozila, koje ne ometa vašu energetsku mrežu. Postavljanjem e-stanica za punjenje i modernizacijom voznog parka takođe možete značajno smanjiti emisiju gasova staklene bašte u svojoj industriji i pojednostaviti mobilnost zaposlenih.

Najednostavnija saradnja

Ugovaranje na bazi energetskog učinka

Razvijamo i implementiramo sveobuhvatne projekte energetskih rešenja u industriji sa različitim poslovnim modelima, uključujući model ugovaranja na bazi energetskog učinka, ugovorni odnos sa unapred garantovanim efektom.

Petrol preuzima razvoj, finansiranje i realizaciju projekta kao energetski partner. Takođe, preuzima tehničke i ekonomske rizike za čitav ugovorni period i garantuje uštede u potrošnji energenata u poređenju sa prethodnom situacijom. Na ovaj način vam model ugovornog odnosa na bazi energetskog učinka omogućava da usmerite svoje finansijske resurse na svoju osnovnu delatnost.

Zajedno stvaramo budućnost ove industrije

Ravne na Koroškem: kada otpad postane izvor

U Ravnama smo dokazali da se industrijska i energetski intenzivna ekonomska okruženja mogu razvijati u sinergiji sa lokalnom zajednicom. Suvišna toplota u preduzeću SIJ Metal Ravne, koja se odvodila u životnu sredinu pre nadogradnje sistema kogeneracije električne i toplotne energije, danas je izvor daljinskog grejanja za potrebe grada Ravne u Sloveniji.

 

X-Flex: sa fleksibilnošću do veće ravnoteže elektrosistema

Projekti pametnog upravljanja energijom, poput X-Flex projekta, razvijaju alate koji pojednostavljuju primenu fleksibilnosti u elektroenergetskom sistemu i na taj način povećavaju stabilnost i pouzdanost snabdevanja. Prednosti takvog sistema su brojne, od smanjenja emisije ugljeničnog otiska, do povećanja samodovoljnosti i pouzdanosti u snabdevanju energijom.

 

Sa savremenim gasnim tehnologijama do ušteda

Prirodni gas, koji među fosilnim gorivima najmanje opterećuje životnu sredinu, veoma je prikladan energent za zamenu dosadašnjeg i sa aspekta pouzdanosti, odnosno dostupnosti. Na ovaj način takođe možemo u industriji smanjiti potrošnju energije i obezbediti uštedu u troškovima korišćenjem savremenih gasnih tehnologija.

Kontaktirajte nas

eios@petrol.co.rs