Odgovornost prema okruženju

Odgovornost prema okruženju predstavlja sastavni deo dugoročne energetske strategije  Petrol trgovine.

Zato ona, osim osiguranja odgovarajućeg kvaliteta goriva, sigurnog postupanja s energentima i izgradnje tehnički savršenih objekata, uključuje i razvoj proizvoda i usluga koji u najmanjoj meri opterećuju okolinu. U njih se sigurno ubrajaju razvoj i implementacija projekata za učinkovito iskorišćavanje energije koje je grupa Petrol počela da zasniva i planira već tokom 2004. godine. 2005. godine već su počela s radom tri pogona: dva za dodatnu proizvodnju toplotne i električne energije, te jedan za snabdevanje toplotnom energijom i toplom sanitarnom vodom.

Grupa Petrol je tokom 2005. godine istovremeno promovisala i značaj i prednosti racionalne potrošnje energije i u javnom sektoru. Intenzivno sarađuje i s državnim, obrazovnim i istraživačkim ustanovama. Zajedno smo oblikovali programe očuvanja životne okoline, primarne nacionalne projekte očuvanja okoline, razvoj ekološki prihvatljivih tehnologija te podsticali upotrebu obnovljivih izvora energije.