Poslovna i tehnička standardizacija

Grupa Petrol ostvaruje strategiju postizanja poslovne uspešnosti poštovanjem zahtevnih ekoloških merila i nadgradnjom standarda kvalitete na svim područjima svojeg poslovanja.

Tokom 2005. godine certifikat kvaliteta ISO 9001 2000 dobilo je prvo povezano društvo u inostranstvu i to Petrol Hrvatskad.o.o., a društvo Petrol Plin d.o.o. dobilo je ekološki certifikat ISO 14001 1996. Šest preduzeća grupe Petrol, među njima i matično društvo, 2005. godine dobilo je produženo važenje certifikata za kvalitet, a pet društava i važenje ekološkog certifikata.

Naftn laboratorija Petrol dobila je produženje akreditacije prema standardu SIST EN ISOIEC 17025 koje je kao prva hemijski laboratorija u Sloveniji dobila još 2001. godine.

Akreditacija prema standardu SIST EN 45004 za ispitivanje protoka goriva i certifikat prema standardu SIST EN 60079 - 14 1998 za ugradnju Ex-opreme i osposobljenost za njeno održavanje tokom 2005. godine produženii su i društvu Petrol Tehnologija d.o.o.

Odlična poslovna praksa

Grupa Petrol ulaže napore u poslovanje u skladu s evropskim modelom celovitog upravljanja kvalitetom pa se zato na svim područjima poslovanja uspoređuje s najboljim praksama u svetu. Dokaz za to je i priznanje za poslovnu Uspešnost koje je Petrolu za 2004. godinu dodelila Republika Slovenija. Bez obzira na priznanje grupa Petrol je 2005. godine nastavila s tim naporima.

U skladu s modelom EFQM, koji predstavlja odličan alat za vođenje i proveru rezultata te mogućih poboljšanja, provode se mnogi projekti namenjeni inovacijama na području posvećenosti kupcima, razvoja partnerskih odnosa, informatizacije i automatizacije poslovnih procesa te ekologije.

Integrisani sastav kvaliteta

Integrisani sastav kvaliteta grupe Petrol u 2005. godini uključivao je standarde s područja sastava vođenja kvaliteta EN ISO 9001, sastava postupanja s okolinom EN ISO 14001, sastava postupanja s namirnicama HACCP te sustava sigurnosti i zdravlja na radu OHSAS. Istovremeno smo 2005. godine proveli i projekat informacijske zaštite koji se temelji na standardu BS 7799-2. Tokom 2006. godine i one je uključen u integralni sastav za kvalitet.