Znanje i podrška

Goriva – izbor važnijih pitanja i odgovora

Želite li znati na koji način tehnološka naprednost vašeg motora utiče na potrošnju goriva? Ili na koji način možete poboljšate karakteristike goriva koje točite u svog ljubimca? Odgovaramo na nekoliko često postavljanih pitanja o gorivima i aditivima, kvalitetu i potrošnji goriva te biogorivima.

Koja je razlika između automobilskih motora nekad i sad?

Princip rada motora u suštini se nije previše promenio, ključni i značajno veliki pomaci u razvoju postignuti su u područjima upravljanja i optimizacije procesa. Njih u poslednje vreme uslovljavaju stroži ekološki zahtevi i ekonomičnost energetske potrošnje.

Koja je razlika između običnih i aditiviranih goriva?

U obična ubrajamo goriva čije karakteristike ispunjavaju osnovne zahteve normi. Aditivirana goriva poboljšavaju ekonomičnost rada, dodatno štite motor te pružaju veću sigurnost i pouzdanost rada. Takva goriva često nazivamo i "visokokvalitetna" goriva zbog njihovih mogućnosti.

Što su aditivi i koja je njihova funkcija?

Aditivi su dodaci gorivima pomoću kojih s jedne strane poboljšavamo karakteristike goriva, a s druge povećavamo zaštitu i pouzdanost rada motora, a sve to utiče i na ekonomičnost procesa u motoru.

Kakav je kvalitet goriva na srpskom tržištu?

Kvalitet goriva na srpskom tržištu relativno je visok. To sigurno važi za najveće ponuđače goriva, a u nešto manjoj meri i za manje distributere kod kojih su najkritičniji procesi kontrole i rukovanje gorivima.

Da li je kvalitet goriva na srpskom tržištu dobar?

Kvalitet goriva u Srbiji nimalo ne zaostaje za razvijenim zapadnim tržištima. Svojevrsni problem predstavljaju određeni manji ponuđači koji ponekad kupcima nude goriva ispod cene. Naravno, reč je o gorivima koja ne ispunjavaju sve zahteve normi te im je ograničena upotreba. Problem nastaje kad se takva goriva pomešaju s gorivima većih i pouzdanih ponuđača pa je teško izdvojiti jednog krivca u slučaju kvara ili poteškoća s motorima.

Kako se nadzire kvalitet goriva?

Nadzor kvaliteta goriva jedan je od ključnih činilaca koji kupcu garantuju kupovinu kvalitetnog proizvoda na prodajnom mestu. Za to su predviđene kontrole na svim ključnim tačkama lanca nabavke i prodaje. Za potrebe sprovođenja nadzora distributer je dužan uspostaviti kvalitetan i pouzdan sistem kvaliteta, koji mora obuhvatati odgovarajuću opremu za ispitivanje (laboratoriju) i odgovarajuće osposobljen kadar. Provera i procena kvaliteta goriva izuzetno je zahtevan proces koji zahteva visokoosposobljene i iskusne stručnjake za naftu.

Nadzire li se kvalitet goriva u Srbiji?

Nadzor kvaliteta goriva sprovodi i država pomoću izabrane nadzorne institucije (nadzor goriva) u skladu sa zahtevima uredbe o monitoringu kvaliteta derivata nafte i biogoriva. Inače je kontrola kvaliteta prepuštena pojedinačnim distributerima koji je sprovode u sklopu vlastitih sistema kontrole kvaliteta.

Kao najveći regionalni distributer goriva, Petrol ima vrlo razgranat i kvalitetan sistem kontrole kvaliteta goriva i drugih naftnih proizvoda. To mu omogućava vlastita naftna laboratorija i visokoosposobljen tim stručnjaka. Laboratorija ima i akreditaciju, što joj omogućava sprovođenje i priznavanje analiza za sve spoljne naručioce. S više od 15 godina tradicije, danas se smatra jednom od najuglednijih naftnih laboratorija u ovom delu Evrope.

Od čega zavisi potrošnja goriva?

Potrošnja goriva u najvećoj meri zavisi od tehnološke naprednosti motora. Jasno, na to možemo uticati jedino pri kupovini goriva. Količina potrošenog goriva po pređenom km takođe zavisi od vozača i načina vožnje, čime u najvećoj meri možemo i sami uticati na ekonomičnost vožnje. Na potrošnju u manjoj meri utiču i drugi faktori. U njih ubrajamo vremenske uslove (vetar), opremu vozila (vožnja s prikolicom ili putnim koferom itd.), čestu upotrebu električnih uređaja ugrađenih u vozilo (klima-uređaj i ostali električno upravljani uređaji koji su danas sve učestaliji na vozilima).

Loše održavanje vozila element je koji može značajno povećati potrošnju. Pri servisnom postupku dužni smo upozoriti servisera na moguću povećanu potrošnju koju najčešće uzrokuju loša montaža motora ili kvar na sistemu napajanja. I s gorivom možemo uticati na potrošnju. Moderna aditivirana goriva osiguravaju optimalno stanje motora, što indirektno utiče na njegovu potrošnju. Moguće je uštedeti do nekoliko procenata, uglavnom do 5 % najviše.

Koliko način vožnje utiče na potrošnju?

Načinom vožnje možemo u najvećoj meri uticati na potrošnju. Umerenom vožnjom koja nije agresivna i dobrim praćenjem saobraćajnih situacija oko sebe možemo smanjiti potrošnju za 10 % i više.

Zavisi li potrošnja goriva zaista samo od kvaliteta goriva?

Potrošnja goriva zavisi i od kvaliteta goriva, ali indirektno. Upotrebom kvalitetnog, aditiviranog goriva utičemo na stanje motora. Na taj način ostaje u optimalnom stanju i nakon duže upotrebe. Kvalitetno gorivo mora osigurati dobru zaštitu od trošenja, ali i visoku čistoću svih elemenata sistema napajanja. Time onemogućavamo povećanu potrošnju koja ostaje na optimalnom nivou koju određeni motor omogućava, što utiče na ekonomičnost vožnje.

Zavisi li i snaga motora od kvaliteta goriva?

Upotrebom goriva različitih ponuđača, naravno, pod uslovom da ispunjavaju zahteve propisane normom, nije moguće povećati snagu motora. Gorivo može indirektno uticati na kapacitet motora. Gorivo snabdeva motor energijom, ali pritom mu ne sme naštetiti, odnosno mora ga »zaštititi«.

Upotreba kvalitetnog goriva sigurno utiče na stanje delova motora. Na gubitak snage motora može uticati povećana potrošnja i stvaranje naslaga na delovima sistema napajanja nakon nekog vremena.

Kome je namenjeno 100-oktansko gorivo?

Oktanski broj prvenstveno je namenjen motorima koji zbog svojih konstrukcijskih karakteristika zahtevaju upotrebu benzina s više od 95 oktana. Upotreba visokooktanskog benzina preporučuje se i za motore koji zbog načina i uslova vožnje često rade u oštrijem režimu (dugotrajnija, agresivnija, sportska vožnja). Navedeni uslovi pre će dovesti do preuranjenog samozapaljenja (detonacije) motora, što utiče na njegov kapacitet.

Možemo li sipati 100-oktansko gorivo u sve benzinske motore?

Čak i motori kod kojih ih je inače sasvim dovoljno 95-oktansko gorivo mogu bez problema upotrebljavati 98- ili 100-oktansko gorivo.

Koje su prednosti 100-oktanskog goriva?

Glavna prednost 100-oktanskog goriva njegov je visok oktanski broj, što podrazumeva veću otpornost na neželjeno samozapaljenje goriva (detonaciju). 100-oktanska goriva uglavnom su dodatno aditivirana, zbog čega osiguravaju izvrsnu zaštitu i dugoročni rad motora, što se inače odnosi na najkvalitetnije 95- ili 98-oktanske benzine.

Je li kvalitetnije 100-oktansko ili 95-oktansko gorivo?

Razlika u oktanskom broju uglavnom ne utiče na razlike u kvalitetu goriva. To zavisi od toga koliko određeno gorivo ispunjava sve zahteve važećih normi. Danas se dodatno aditivirana goriva, koja su ujedno i visokokvalitetna goriva, smatraju kvalitetnijima. Ona moraju dodatno štititi motor te garantovati pouzdanost i optimalan dugoročni rad.

Što su biogoriva?

Biogoriva su goriva koja se dobijaju preradom biomase. Mogu se upotrebljavati kao čista biogoriva ili pomešati s uobičajenim, naftnim gorivima.

Zašto je dobro dodavati biodizel dizelskom gorivu?

Dodavanje biogoriva naftnim (fosilnim) gorivima danas je u većini evropskih zemalja zakonska obaveza koje su se dužni pridržavati svi distributeri. Dodavanje biodizela dizelskom gorivu ima i svoje prednosti. Maziva svojstva dizelskog goriva, kao bitnog elementa zaštite glavnih delova sistema napajanja mogu se značajno poboljšati upotrebom npr. biodizela.

Je li moguće upotrebom određenog goriva preći više od 100 km po rezervoaru?

Čak i ako upotrebljavate gorivo istog proizvođača (distributera), može doći do manjih razlika u potrošnji goriva između dva punjenja rezervoara. Naravno, isto vredi i za goriva različitih ponuđača. Nemoguće je preći znatno veći ili manji broj km upotrebom goriva drugog proizvođača sa samo jednim punjenjem. Razloge za tobožnje razlike u potrošnji treba potražiti u različitim uslovima vožnje ili pogrešnoj proceni količine goriva u rezervoaru. Činjenica je da „puni“ rezervoar (u slučajevima kad više ne možete natočiti novo gorivo u uobičajenim uslovima) fizički nikad nije u celosti ispunjen gorivom. Razlika nastaje zbog sistema ventilacije koji je zadužen za ispuštanje vazduha i naftnih para iz rezervoara prilikom sipanja novog goriva.