Pametno upravljanje vodnim resursima

Sa sveobuhvatnom digitalnom uslugom "Digital Intelligent Smart Networks – Water Systems" našim partnerima obezbeđujemo održivi razvoj snabdevanja pijaćom vodom, efikasno upravljanje proizvodnim troškovima vode, efikasan rad i održavanje distributivne mreže.

PREUZMITE BROŠURU

Identifikovanje neobračunatih količina vode (gubitaka vode)

Manji troškovi

Veća efikasnost

Pouzdano i bezbedno snabdevanje pijaćom vodom

Proverite i druga poslovna rešenja

Brinemo o kvalitetu vodnih resursa i efikasno upravljamo vodom

U Petrolu težimo pažljivom i efikasnom upravljanju vodom, što uključuje i brigu o kvalitetu zdravstveno ispravne vode na celom distribucijskom putu. Pružajući sveobuhvatne usluge "Digital Intelligent Smart Networks – Water Systems" (DISNet – WS), nudimo sveobuhvatnu podršku u poboljšanju efikasnosti rada vodovodnog sistema, pomažemo u identifikaciji gubitaka vode i savetujemo o preduzimanju mera za njihovo smanjenje. To upravljačima obezbeđuje veću pouzdanost, poboljšanje efikasnosti i smanjenje rizika.

Upravljamo vodovodnim sistemima i partnerima obezbeđujemo održiv i efikasan razvoj usluga snabdevanja pijaćom vodom po najnižim i još uvek upravljivim operativnim troškovima, kao i modernizaciju usluga i infrastrukture. Upravljanje vodovodnim sistemima je podržano savremenim informacionim rešenjima za efikasno upravljanje u realnom vremenu.

Predvajaj

Naše rešenje za upravljanje vodnim resursima:

Naše rešenje za upravljanje vodnim resursima:

Poboljšanje efikasnosti vodovodnih sistema

Sa DISNet sveobuhvatnim digitalnim rešenjima unapređujemo efikasnost rada vodovodnih sistema i vodimo računa o njihovom ekonomičnom planiranju. Naš cilj je da krajnjim korisnicima obezbedimo dovoljnu količinu zdrave vode za piće, uz odgovarajući pritisak u mreži i uz što niže troškove rada i održavanja.

Identifikujemo i smanjujemo gubitke vode. Sa digitalizovanim uslugama upravljamo vodovodnim sistemima i distribucijom pijaće vode u realnom vremenu.

Digitalizacija vodovodnog sistema

Vodovodnim sistemima upravljamo pomoću savremenih informacionih platformi, pomoću kojih prikupljamo, proveravamo i sakupljamo podatke na jednom mestu. Pritom koristimo digitalizovani telemetrijski nadzor rada mreže i objekata vodovodnog sistema.

Digitalizacijom vodovodnog sistema i digitalizovanim uslugama upravljanja možete smanjiti prekomerno uzimanje vode iz životne sredine i na taj način optimizovati operativne troškove. Istovremeno, obezbeđujete dinamičko praćenje optimalnih hidrauličkih uslova u mreži i vodite računa o kvalitetu vode za piće u realnom vremenu.

Upravljanje vodovodnim sistemima

Sa digitalizovanim procesima upravljanja doprinosimo poboljšanju energetske efikasnosti rada vodovodnog sistema, uz pružanje najvišeg nivoa kvaliteta usluge, uz najniže moguće troškove i odgovarajući kvalitet vode za piće.

Razvojni projekti

U Petrolu pratimo trendove u oblasti savremenog upravljanja energijom, zbog čega aktivno učestvujemo u mnogim razvojnim projektima. Razvojem novih, pre svega digitalnih alata, uspostavljamo rešenja koja omogućuju sveobuhvatan pregled rada vodovodnog sistema, uz mogućnost brzog i proaktivnog delovanja, sa ciljem optimizacije procesa upravljanja odnosno smanjenja potrošnje električne energije i smanjenja ugljičnog otiska.

KONTAKTIRAJTE NAS

Jednostavna saradnja

Poslovni modeli

Procese digitalizacije vodovodnih sistema i procese upravljanja sprovodimo pomoću različitih poslovnih modela, koje prilagođavamo našim partnerima.

Projekte realizujemo sa lokalnim zajednicama, gradovima i opštinama, kroz model ugovornog obezbeđivanja uštede vode, gde projekat pripremamo po sistemu „ključ u ruke“.

Zajedno brinemo o kvalitetu vodnih resursa

Digitalizacija vodovodnog sistema Ljubljane

U Javnom preduzeću Vodovod Kanalizacija Snaga, u Ljubljani, postavili smo zajednički dugoročni projekat unapređenja efikasnosti  rada vodovodnog sistema, sa akcentom na efikasno praćenje distribucije vode za piće. Podržali smo ga savremenim informacionim sistemom za ekonomično planiranje i upravljanje u realnom vremenu, DISNet - WS, na osnovu kojeg je kreiran i digitalni blizanac vodovodnog sistema. Na ovaj način smo uspešno skratili vreme dopremanja vode, od njenog izvora do krajnjeg korisnika, na određenom području i povećali učestalost rada crpnih stanica na području Hrastja.

Daljinski nadzor za efikasnije upravljanje vodovodnim sistemom u Šaleški dolini

Našim sveobuhvatnim rešenjem uspostavili smo daljinski nadzor nad radom vodovodnog sistema Šaleške doline, kojim upravlja Komunalno preduzeće Velenje, čime smo obezbedili sveobuhvatnu kontrolu snabdevanja vodom za piće u opštinama Velenje, Šoštanj i Šmartno ob Paki, sa akcentom na proizvedene količine i distribuirane vode za piće. Digitalizacijom infrastrukture i usluga upravljanja pomogli smo da se gubici vode svedu na nivo savremeno kontrolisanih vodovodnih sistema (manje od 20% vodnih gubitaka), odnosno pomogli smo im da se gubici smanje u količini, duplo većoj od prvobitno ugovorenog zahteva. Nadogradnjom nadzornog centra za upravljanje, obezbedili smo osnovu za ekonomičan razvoj i održivo upravljanje vodovodnim sistemom uz korišćenje digitalnog blizanca.

Bolje planiranje sistema za navodnjavanje u Čakovcu, Hrvatska

U Međimurskim vodama su korišćenjem implementiranog digitalnog blizanca njihovog vodovodnog sistema, proverili kapacitet i izvodljivost uzimanja vode iz vodovodnog sistema za potrebe zalivanja voćnjaka, radi zaštite od mraza. U okviru projekta smo pripremili odgovarajuće stručne osnove za analizu rizika u priključivanju i radu ovakvih sistema. Izvršili smo i hidraulične analize za potrebe planiranja sistema za navodnjavanje, dimenzionisanja uređaja i utvrdili uslove rada i obim planiranih investicionih mera na vodovodnom sistemu, ukoliko se odluče za priključivanje na sistem za zalivanje. Time su dobili stručnu osnovu za dalje donošenje odluka o dodatnoj proizvodnji i snabdevanju vodom sistema za navodnjavanje, uz istovremenu svest o očekivanim rizicima koje takvo priključivanje može doneti postojećem vodovodnom sistemu.

Kontaktirajte nas

eios@petrol.co.rs