Solarne elektrane

Planiranje, izgradnju i upravljanje solarnim elektranama poslovni korisnici treba da prepuste Petrolu. Poverite nam brigu o čistoj energiji iz obnovljivih izvora, sa manjim uticajem na životnu sredinu.

Samosnabdevanje električnom energijom iz obnovljivih izvora

Implementacija po sistemu “ključ u ruke“

Pomoć u pripremi dokumentacije za dobijanje finansijskih podsticaja

Smanjenje troškova električne energije

Efikasno i digitalizovano upravljanje

SUNCE, OBNOVLJIVI IZVOR ENERGIJE

Solarna energija je neiscrpan izvor energije sa dugoročno velikim potencijalom za proizvodnju električne energije, jer je čista, obnovljiva, sa minimalnim štetnim uticajem na životnu sredinu. Solarna fotonaponska energija, odnosno proizvodnja energije iz sunčeve svetlosti, danas je jedna od najbrže rastućih tehnologija obnovljivih izvora energije, sa trendom rasta koji će se nastaviti i u budućnosti.

U Petrolu sa planiranjem, izgradnjom i upravljanjem solarnim elektranama pomažemo poslovnim korisnicima, industriji i gradovima i lokalnim zajednicama da idu u korak sa vremenom i da uspostave samosnabdevanje električnom energijom iz obnovljivih izvora.

Istovremeno, nastojimo da solarna elektrana bude deo sveobuhvatnog energetskog rešenja za postizanje najboljih rezultata i efikasnosti, kombinovanjem više energetskih rešenja.

Koje rešenje vas zanima?

Naša rešenja za solarne elektrane:

Solarne elektrane za poslovne objekte

Solarna elektrana je sopstveni izvor energije, koji omogućava samosnabdevanje električnom energijom i istovremeno donosi uštede. U Petrolu posebnu pažnju posvećujemo povezivanju energetskih rešenja u sveobuhvatne projekte o održivosti koji vam pomažu da ostvarite još bolje rezultate. Solarne elektrane mogu biti deo sveobuhvatnog energetskog rešenja za renoviranje i novogradnju, gde solarna energija pokreće efikasne sisteme grejanja i hlađenja, efikasno osvetljenje i druge korisnike električne energije, a ujedno je i izvor energije za punjenje električnih vozila.

Pored povoljnih uslova otplate, pobrinućemo se i za osiguranje, daljinski nadzor i pouzdano održavanje za vreme otplate investicije. Projekat izvodimo po sistemu “ključ u ruke“, a takođe uređujemo svu potrebnu dokumentaciju. Za solarnu elektranu možete dobiti i bespovratni finansijski podsticaj od Eko fonda ili druga raspoloživa sredstva na otvorenim tenderima iz oblasti privrede, infrastrukture i sl.

Solarne elektrane za manji ugljenični otisak industrije

Evropski trendovi nalažu da proizvodne objekte treba snabdevati određenim procentom obnovljive energije. U Petrolu Vam pomažemo da postavite solarne elektrane na industrijske i veće poslovne objekte. Sa solarnim elektranama možete dobiti sopstveni izvor energije za grejanje i hlađenje, za proizvodne i druge električne uređaje, osvetljenje, pa čak i stanice za punjenje električnih vozila.

Projekat sprovodimo u skladu sa vašim potrebama, a takođe uređujemo svu potrebnu dokumentaciju. Partneri se najčešće opredeljuju za saradnja preko PPA modela (Power Purchase Agreement), odnosno ugovora o kupovini energije, gde Petrol preuzima odgovornost za svu tehnologiju i održavanje, a partnerima obezbeđuje jeftiniju zelenu električnu energiju. 

Solarne elektrane za veći udeo OIE u javnom sektoru

Solarne elektrane su takođe odličan izbor za javni sektor. Opštinama je veoma važno da pri renoviranju zgrada povećavaju udeo obnovljivih izvora energije i smanje korišćenje energije. To je urađeno, na primer, u Gradskoj opštini Kranj gde su na krovu olimpijskog bazena postavili solarnu elektranu. Bazen se sada zagreva solarnom energijom, zajedno sa geotermalnom energijom i korišćenjem toplotnih pumpi.

U Petrolu nastojimo da pomognemo javnim partnerima u realizaciji projekata, finansiranju, kao i upravljanju solarnim elektranama i energijom. Tražimo najsveobuhvatnije moguće rešenje, koje može uključiti i savremena rešenja za mobilnost, od infrastrukture za punjenje, usluga punjenja e-vozila do elektrifikacije voznog parka.

Hibridna rešenja: solarne elektrane za e-mobilnost

Pitate se kako najjeftinije puniti vozilo? Odlično rešenje su solarne elektrane, koje pomažu da se obezbedi izvor energije direktno na objektu, gde vam je ta energija potrebna.

Birajte između ostrva za punjenje, koja se najčešće sastoje od solarnih elektrana sa nadstrešnicom i jednostavnim postavljanjem e-stanica za punjenje pored poslovnih objekata, koji imaju instaliranu solarnu elektranu. Potreban je prostor za punjenje vozila (preporučuje se i baterija dobrog kapaciteta), a Petrol će se pobrinuti za optimalno punjenje, prilagođeno vašim potrebama, kao i za elektrifikaciju vašeg voznog parka.

Efikasno upravljanje solarnim elektranama

Vlasnicima solarnih elektrana omogućavamo jednostavan i efikasan pregled rada solarnih panela na daljinu, na jednom mestu, potpuno nezavisno od vrste i proizvođača opreme.

Sa sopstvenom IIoT platformom Tango (Industrial Internet of Things), uspostavljamo jedinstvenu bazu podataka i omogućavamo sveobuhvatnu kontrolu rada jedne ili portfelja solarnih elektrana blizu realnog vremena. Time takođe možemo optimizovati preventivno održavanje solarnih elektrana, kao što je, na primer, čišćenje solarnih panela.

Nastojimo da prema modelu prodaje obezbedimo besprekoran rad, što uključuje kontrolu rada, garancije i otklanjanje grešaka.

Solarne elektrane za lokalne samoosnabdevajuće zajednice

Savremeni koncepti energetskog lokalnog samosnabdevanja su u porastu. U okviru evropskog projekta COMPILE, Petrol je u saradnji sa Elektrom Celje i Elektrotehničkim fakultetom, Univerzitet u Ljubljani, u selu Luče, gde su tražili rešenje za svoje slabu i nestabilnu elektroenergetsku mrežu, osnovali prvu slovenačku lokalnu samosnabdevajuću energetsku zajednicu.

Projekat je zajednici omogućio prelazak sa centralizovanog sistema na fleksibilnu ali stabilno decentralizovanu mrežu sa aktivnim korisnicima. Ona uključuje i podržava obnovljive izvore energije, omogućava optimalnu integraciju i kontrolu svih energetskih faktora, skladištenje energije, kao i elektromobilnost za ubrzanu dekarbonizaciju i uštede u korišćenju energije. U Lučama će tako trajno smanjiti troškove energije, a dodatni doprinos je povezivanje svih aktera, kao i podizanje svesti lokalnog stanovništva o energetskim pitanjima.

PROČITAJTE VIŠE

Jednostavna saradnja

Poslovni modeli

Razvijamo i implementiramo energetska rešenja za solarne elektrane sa različitim poslovnim modelima, koje prilagođavamo Vama.

Naši partneri se često odlučuju za opciju kupovine  sa plaćanjem na rate bez kamate, pri čemu Vam nudimo mogućnost otplate investicije na rate do 5 godina bez početnih troškova ili za opciju jednokratnog plaćanja.

Kod većih projekata se partneri najčešće opredeljuju za model energetskog ugovaranja, gde razvoj, finansiranje i implementaciju projekta kao energetski partner preuzima Petrol i garantuje efekat, kao i za model saradnje PPA (Power Purchase Agreement), koji podrazumeva ugovor o kupovini energije, kojim se obezbeđuje pouzdano snabdevanje uz predvidljive troškove.

Pomažemo našim partnerima da pređu na niskougljenično društvo

Solarna elektrana kao deo projekta o održivosti u sportskom centru


Sa suncem do sveobuhvatnog rešenja za samosnabdevanje poslovnog objekta

Održivo grejanje, hlađenje i samosnabdevanje su energetska rešenja, koja su sveobuhvatnim pristupom preduzeli u velenjskoj kompaniji Mega M. Zajedno sa nama su na krovu postavili solarnu elektranu za delimično samosnabdevanje električnom energijom, HVAC sistem sa toplotnim pumpama, povezanim u kaskadu za grejanje i hlađenje poslovnih prostora i električne punionice u podrumu za elektrifikaciju voznog parka.

Solarna elektrana za moderan i ekonomičan pristup privređivanju


Savremeni pristupi i tehnologije se takođe isplate u tradicionalnim aktivnostima kao što je na primer poljoprivreda. To dobro znaju na farmi Sajović, gde mašine za mužu krava, rasvetu u štali i druge “potrošače“ u objektu sada delimično napaja solarna elektrana. Ulaganje u farmu otplaćuje se novcem koji bi inače bio iskorišćen za račune za struju.

Kontaktirajte nas

eios@petrol.co.rs